29 listopada 2023 r. minęło dokładnie 800 lat od czasu, gdy papież Honoriusz III potwierdził Regułę braci mniejszych. Dokument ten normuje sposób życia według świętej Ewangelii Chrystusa, polegający na zachowywaniu posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, a ponadto na okazywaniu szacunku wobec papieża Honoriusza i jego prawnych następców oraz wobec Kościoła rzymskiego.

W celu uczczenia tej rocznicy bracia z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii zebrali się w dniach od 6 do 8 grudnia 2023 r. w siedzibie kurii na czas refleksji i studium na temat Reguły. Otwarciu spotkania przewodniczył kustosz fr. Roberto HONORATO OLIVEIRA DOS REMÉDIOS, który zachęcił braci do odnowienia wierności dziedzictwu Reguły w Kościele, a zarazem ukazał dwa główne cele na dni formacji. Pierwszym zamierzeniem było odnowienie życia ewangelicznego braci, aby lepiej upodobnić się do Chrystusa i odpowiedzieć na aktualne wyzwania z kreatywnością i odwagą. Z kolei drugim zadaniem było wzmocnienie więzi braterstwa w konkretny i rzeczywisty sposób, tak jak uczynił to Jezus Chrystus, a także nasz seraficki ojciec św. Franciszek.
Tego samego dnia miało miejsce odnowienie rad ewangelicznych przez trzech profesów symplicznych, którzy studiują teologię. Ponadto kustosz przedstawił fr. Carlito NASCIMENTO SILVA na urząd proboszcza w Nova Timboteua (Pará), a fr. Francisco SALES ARAÚJO na wiceproboszcza w tej placówce misyjnej. Z kolei pięciu postulantów zostało przyjętych do nowicjatu, który rozpoczną w 2024 r. Wieczorem fr. Lucas DOS SANTOS SILVA i fr. Henrique SANTOS DE LIMA zostali wprowadzeni w posługę akolitatu, stając się asystentami kapłanów przy ołtarzu i przy udzielaniu Eucharystii.
Podczas dni formacyjnych, które prowadził fr. Aloisio DE OLIVEIRA z prowincji São Paulo, bracia z kustodii odczytali całą Regułę. Prelegent, objaśniając życie braterskie, podkreślił, że „jesteśmy Zakonem, ponieważ jesteśmy braćmi, a zatem w każdym przedsięwzięciu, na jakimkolwiek poziomie, nasza braterska natura zawsze będzie miała pierwszeństwo”.
Ten znaczący moment formacji braterskiej zakończył się we wspólnocie Niepokalanego Poczęcia, znajdującej się w naszej parafii św. Antoniego w São Luís Maranhão, gdzie Mszę św. pod przewodnictwem kustosza koncelebrowali wszyscy obecni kapłani. W liturgii wzięli udział bracia studiujący filozofię i teologię.

Fr. Henrique SANTOS DE LIMA