Od 19 do 23 lutego 2024 r. w domu „Cordimariana” w Caucaia odbyły się rekolekcje dla współbraci z kustodii św. Bonawentury w Brazylii.

Uczestnicy zastanawiali się nad drogą nawrócenia i duchowością misyjną w życiu brata mniejszego, a także nad wartościami maryjnymi i franciszkańskimi, koncentrując się na wartości misyjnej Maryi Dziewicy i Franciszka, który zachęca do wyjścia na spotkanie innych.
„Powołanie braci zawiera w sobie zadanie poświęcenia się misji na wzór Maryi” – stwierdził podczas rekolekcji fr. Piotr STANISŁAWCZYK. Temat ten niesie ze sobą głębokie duchowe przesłanie, które łączy się z istotą powołania zakonnego, ponieważ całe życie konsekrowane, pod działaniem Ducha Świętego, jest misyjne.
Następnie głos zabrał fr. Dariusz MAZUREK, który skupił się nad głębią wezwania do życia powołaniem zakonnym, zachęcając braci do pełnego zaangażowania się w życie ludzi i stania się z nimi jednym ciałem duchowym. Nawiązał też do tematu służby Maryi i ukazał franciszkańską perspektywę: „Blisko Boga i blisko ludu”. Chodzi o formowanie uczniów, aby stali się misjonarzami, a następnie wychowawcami uczniów.
Podczas rekolekcji kustodia dziękowała Bogu za dziesięć lat, które upłynęły od jej kanonicznego erygowania, zwłaszcza za dar życia, powołania i posługi każdego ze współbraci, a także za wartości, którymi dzielono się podczas rekolekcyjnych dni.
Rekolekcje były łaską od Boga, ponieważ stały się szczególnym czasem spotkania, modlitwy, medytacji i radości.
Wieczorem ostatniego dnia rekolekcji, 23 lutego, fr. Henrique SANTOS DE LIMA i fr. Lucas DOS SANTOS SILVA przyjęli diakonat. Odtąd, we współpracy z biskupami i kapłanami, będą pomagać i służyć ludowi Bożemu.

Fr. Henrique SANTOS DE LIMA