W dniach 6-20 lutego 2022 r. asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER przeprowadził wizytację kanoniczną w kustodii prowincjalnej św. Bonawentury w Brazylii w ramach przygotowań do kapituły zwyczajnej, która odbędzie się w lipcu 2022 r. (w dniach 11-15 lipca pierwsza część) i we wrześniu 2022 r. (w dniach 19-23 września druga część).

Asystent rozpoczął wizytację 6 lutego w klasztorze bł. Jana Dunsa Szkota w Fortalezie, w stanie Ceará. Następnie, od 9 do 10 lutego, odwiedził wspólnotę św. Klary w Teresina, stolicy Piauí. Później, w dniach 11-12 lutego, udał się do wspólnoty św. Franciszka z Asyżu w Bom Jardim, małym miasteczku na terenie Maranhão. Kontynuując wizytację, przebywał w dniach 14 i 15 lutego we wspólnocie św. Franciszka z Asyżu w São Luís, stolicy Maranhão. Z kolei w dniach 16 i 17 lutego złożył wizytę braciom ze wspólnoty św. Antoniego z Padwy w São Luís, w dzielnicy Cohajap. Wizytację kanoniczną zakończył 20 lutego we wspólnocie Dzieciątka Jezus z Pragi w São Luís, w dzielnicy Cohama.
Korzystając z obecności asystenta, bracia z kustodii odprawili rekolekcje przygotowujące do Wielkanocy, które wygłosił fr. Rogério PEREIRA XAVIER na temat ludzkiej wędrówki. Miały one miejsce w dniach 21-24 lutego w domu rekolekcyjnym Oasis w São Luís.
Był to czas wspólnotowej refleksji w obliczu zbliżającego się liturgicznego okresu Wielkiego Postu, ale przede wszystkim ze względu na kapitułę zwyczajną w kustodii. Nie zabrakło też momentów dzielenia się Ewangelią, przeżywaną w życiu osobistym i wspólnotowym, w różnych wymiarach działalności, którą bracia podejmują w swoich klasztorach i parafiach.
Rekolekcje były naznaczone pięknymi chwilami modlitwy, Mszą św. konwentualną, adoracją eucharystyczną, modlitwą koronki franciszkańskiej, a także ciszą i osobistą medytacją.
Rekolekcjonista podkreślił znaczenie wędrówki w sensie geograficznym, ale przede wszystkim wędrówki egzystencjalnej, mającej wpływ na wzrost ludzki i duchowy całej wspólnoty kustodialnej. Dostrzegł przy tym pozytywne aspekty niewygód, wyzwań, przeszkód i trudności, jakie niesie ze sobą życie wędrowne, jako okazję do duchowego dojrzewania i osobistego rozwoju.

Fr. Roberto Honorato OLIVEIRA DOS REMÉDIOS, sekretarz kustodii