Tegoroczny kurs dla nowych misjonarzy języka angielskiego w Brukseli rozpoczął się 3 września.

W kursie uczestniczyło ośmiu zakonników z trzech rodzin franciszkańskich (OFM, OFMCap i OFMConv) z różnych części świata: Indie, Włochy, Filipiny i Zambia.
Tradycyjnie już, na zakończenie kursu (tym razem w dniach 20-24 listopada) uczestnicy udali się w pielgrzymce do Rzymu, Asyżu i miejsc franciszkańskich położonych w dolinie Reatyńskiej.
20 listopada byli gośćmi wspólnot franciszkańskich w Rzymie: najpierw św. Maksymiliana M. Kolbego, następnie Świętych Dwunastu Apostołów (kuria generalna OFMConv). W Asyżu natomiast odwiedzili wspólnotę postnowicjacką Franciscanum.
Odwiedzając miejsca franciszkańskie: Greccio, Fonte Colombo, La Foresta, Porcjunkula, Święty Konwent, kościółek św. Damiana oraz klasztor św. Klary, przeżyli chwile radości i gościnności franciszkańskiej; była to również okazja do braterskiego dzielenia się.
Życzymy nowym misjonarzom dobrej i głębokiej przygody misyjnej. Niech w różnych częściach świata dzielą się miłością Boga, niech niosą słowa pociechy i nadziei, i ofiarują konkretną pomoc ubogim i odsuniętym na margines społeczny.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM)