W dniach 12-17 września 2018 roku w klasztorze św. Maksymiliana M. KOLBEGO w Rzymie oraz w „Sacro Convento” w Asyżu spotkali się niektórzy animatorzy misyjni OFMConv. Ośmiu zakonników przybyłych z Gdańska, Krakowa, Warszawy, Padwy i Rzymu reprezentowało różne jurysdykcje zakonne z terenu Europy.

Zasadniczą kwestią poruszaną na spotkaniu było „Dyrektorium Misyjne”, jego ponowne odczytanie i rewizja, w oparciu o najnowsze dokumenty Kościoła i Zakonu.
W odpowiedzi na apel papieża FRANCISZKA, by odnowić zapał i pasję misji „ad gentes” zostały wypracowane propozycje animacji misyjnych do wykorzystania podczas „Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego” zaplanowanego na październik 2019 r.
Podzielono się przemyśleniami i omówiono: kwestie współpracy między jurysdykcjami w celu pogłębienia solidarności, zwłaszcza na etapie przygotowań społecznych projektów misyjnych; sposoby animacji misyjnej w prowincjach i w Narodowym Ośrodku Misyjnym we Włoszech (Rzym) oraz „Caritas Antoniana” (Padwa).
Nie zabrakło chwil modlitwy i refleksji. W związku z 100. rocznicą święceń kapłańskich świętego Maksymiliana M. KOLBEGO uczestnicy odwiedzili rzymską bazylikę Sant’Andrea della Valle, gdzie nasz Współbrat otrzymał święcenia kapłańskie.
Spotkanie zakończyła pielgrzymka do Asyżu i innych miejsc franciszkańskich.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM
tłum. hb