W dniach 14-15 marca 2018 r. w klasztorze w Warszawie miało miejsce spotkanie sekretarza generalnego ds. animacji misyjnej (SGAM) z sekretarzami prowincjalnymi ds. animacji misyjnej z trzech prowincji polskich.

W obradach uczestniczyli: fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz SGAM, fr. Eugeniusz RÓŻAŃSKI z prowincji Matki Bożej Niepokalanej (Warszawa), fr. Dariusz Gaczyński z prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię (Kraków) i fr. Robert KOZIELSKI z prowincji św. Maksymiliana Kolbego (Gdańsk).
Głównym tematem zebrania było pogłębienie współpracy w zakresie animacji misyjnej we wszystkich naszych prowincjach należących do Federacji Europy Środkowo-Wschodniej (FEMO).
Została przedstawiona działalność sekretariatów, a także inicjatywy konkretnej współpracy naszych braci z innymi prowincjami rodziny franciszkańskiej (Zakonem Braci Mniejszych i Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów).
Fr. Jarosław poinformował o działalności sekretariatu generalnego ds. animacji misyjnej, rewizji dyrektorium ds. misji, promocji dnia męczenników, kursach przygotowawczych dla nowych misjonarzy w Brukseli i nowo powstających misjach.
We wrześniu br. odbędzie się laboratorium dla nowych animatorów prowincjalnych z federacji FIMP i FEMO.

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny SGAM