Kurs anglojęzyczny dla nowych misjonarzy rozpoczął się 2 września 2019 r. w Brukseli.

Międzynarodowa wspólnota OFM „Our Lady of the Nations” przyjęła dziesięciu współbraci franciszkanów (OFM, OFMCap i OFMConv), którzy przygotowują się do wyjazdu na misje do różnych krajów: Danii, Indonezji (Timor), Indii, Ghany, Turcji, Republiki Południowej Afryki i Zambii. Kurs rozpoczął się w obecności sekretarzy generalnych ds. misji: fr. Mariosvaldo FLORENTINO OFMCap i fr. Alonso MORALES OFM; nasz Zakon reprezentował fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, były sekretarz generalny ds. animacji misyjnej.
Kurs, prowadzony przez fr. Gianfrancesco SISTO OFM, umożliwił rozpatrzenie przez ekspertów różnych zagadnień: historia franciszkańskiej metody misyjnej, dialog ekumeniczny a misje, spotkanie z islamem, współczesna misjologia franciszkańska, sprawiedliwość, pokój i integracja stworzenia, nowa ewangelizacja w Europie, misja w Azji, kultury i religie w Afryce, ekonomia braterska na misji i rola lidera. Spośród prelegentów wspomnijmy naszego współbrata fr. Vincenzo MARCOLI OFMConv, który wystąpił jako ekspert w dziedzinie franciszkańskiej teologii misyjnej.
Na zakończenie kursu planowana jest pielgrzymka do Asyżu i do innych miejsc franciszkańskich, aby poprosić Biedaczynę o jego ducha i zapał misyjny.
Uczestnikami z naszego Zakonu są: fr. James CHOORAMANA (Indie), fr. Hermanus Tugas GINTING (Indonezja) i fr. Stephen Maria BEJO (Filipiny).

Fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI