Dnia 10 maja 2022 r. w kustodii prowincjalnej świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) odbyła się kapituła nadzwyczajna, której celem było zajęcie się kwestią zniesienia jednego klasztoru.

Kapituła miała miejsce w klasztorze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Catanzaro Lido, a zwołał ją i obradom przewodniczył minister prowincjalny prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) fr. Gaspare LA BARBERA. Uczestniczyli w niej współbracia z kustodii, jak również asystent generalny FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Giovanni VOLTAN i prokurator generalny fr. Maurizio DI PAOLO, który został wybrany na moderatora kapituły.
Bracia zebrali się w auli św. Franciszka, aby przeprowadzić głosowanie w sprawie zniesienia klasztoru św. Bernardyna ze Sieny w Amantea. Podstawą były wskazania zawarte w dekrecie ministra generalnego, dotyczące realizacji uchwały nr 15 kapituły generalnej z 2019 r. o połączeniu prowincji w południowych Włoszech.
Po dyskusji i wyjaśnieniach w auli ojcowie kapitulni przegłosowali zniesienie wspomnianego klasztoru. Był to ciężki i bolesny wybór dla wszystkich braci.
Kapituła, jak zawsze, była momentem braterskiej konfrontacji, a jednocześnie czasem łaski, ponieważ stanowiła okazję do spojrzenia w przyszłość z nadzieją i wiarą w Chrystusa zmartwychwstałego.

Fr. Rocco PREDOTI, sekretarz kapituły