W dniach 19-23 września 2022 r. asystent generalny Conventual Franciscan Federation fr. Jude WINKLER prowadził warsztaty na temat Ewangelii i Psalmów dla nowicjuszy CFF w klasztorze św. Franciszka w Arroyo Grande w Kalifornii.

W tym roku jest siedmiu nowicjuszy: trzech z prowincji NMP Pocieszycielki Strapionych w USA, dwóch z prowincji św. Bonawentury w USA i dwóch z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA. Mistrzem nowicjatu jest fr. Joseph WOOD, a jego zastępcą fr. Marek STYBOR.
20 września odbyło się wspólne spotkanie nowicjuszy franciszkańskich i kapucyńskich. Nowicjat kapucynów znajduje się w St. Ynez w Kalifornii, około półtorej godziny drogi od nowicjatu franciszkanów. Tematem dnia studyjnego była Ewangelia Mateusza, która będzie głoszona w przyszłorocznej liturgii.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF