28 lipca 2023 r. zakończył się pierwszy międzyfranciszkański kurs misyjny w Azji (IMCA2023). Spotkanie odbyło się w dniach od 4 czerwca do 28 lipca 2023 r. w Busay City na Filipinach, koncentrując się na przesłaniu: Posłani do Azji jako bracia mniejsi w synodalności, aby zgłębić nasze misje i głosić Ewangelię w duchu jubileuszu franciszkańskiego.

W kursie wzięło udział 17 misjonarzy z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakonu Braci Mniejszych, Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów i Trzeciego Zakonu Regularnego, którzy przybyli z Indonezji, Indii, Wietnamu, USA, Sri Lanki, Pakistanu i Filipin. Nasi współbracia uczestniczący w kursie to: fr. Prince ILLINILKUMTHADATHIL JOSEPH, fr. Justin Thomas PUTHENVEETTIL (Indie) i fr. Maximilian BUMACOD Jr. (Filipiny).
Na zakończenie spotkania Mszę św. odprawił przewodniczący konferencji wschodnioazjatyckiej Zakonu Braci Mniejszych fr. Lino Gregorio REDOBLADO, a koncelebrował minister prowincji św. Antoniego z Padwy Zakonu Braci Mniejszych (Cebu na Filipinach) fr. Renee DEAN. Podczas ceremonii zamknięcia bracia otrzymali certyfikaty uczestnictwa i kopię publikacji IMCA2023.
W trakcie kursu starano się dowartościować różnorodność międzyfranciszkańską i międzykulturową, pielęgnując holistyczny rozwój i wspierając współpracę. Doprowadziło to uczestników do wewnętrznego wzrostu jako ludzi oddanych misji, charakteryzujących się głębokim rozeznaniem i niezachwianym zaangażowaniem w powołanie misyjne.
Uczestnicy kursu IMCA2023, trafnie nazwanego Zwierciadłem łaski, są gotowi, by przejść do kolejnego etapu swoich misyjnych przedsięwzięć w Azji i Oceanii.

Fr. Massimiliano BUMACOD Jr.