W dniach 11-16 października 2018 roku delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) oraz sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM) przybyli do Korei Południowej w celu przeprowadzenia serii spotkań.

Fr. Joseph BLAY (GPIC) i fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI (SGAM) odwiedzili dwa domy formacyjne (Ganghwa i Daegu) i dwa domy opieki społecznej (Gimpo e Incheon), należące do Prowincji św. Maksymiliana M. KOLBEGO w Korei Południowej. Młodym braciom pozostającym na etapie formacji przedstawili cele działalności GPIC oraz animacji misyjnej, w ramach całościowego charyzmatu franciszkańskiego.
Bardzo mocna jest w Korei opcja na rzecz osób niepełnosprawnych, ostatnich w hierarchii społecznej, którym zakonnicy chcą przywrócić godność ludzką.
W ośrodku w Gimpo gwardianem i dyrektorem jest fr. Stefano LIM. Wraz ze swoimi współpracownikami zajmuje się chorymi na autyzm.
W Incheon prowincja opiekuje się siedmioma osobami starszymi, wśród których jest dziewięćdziesięcioczteroletni mężczyzna, który od ponad trzydziestu lat mieszka z zakonnikami. Dyrektorem w tym ośrodku jest fr. Michele JEONG.
W obu wspólnotach bracia starają się dzielić swoje życie, na ile to możliwe, z osobami którym posługują. W sposób szczególny dotyczy to modlitwy, posiłków i rekreacji.
Rząd Korei docenia posługę franciszkanów w tym kraju.

Fr. Joseph BLAY, delegat generalny GPIC