Członkowie Federacji CFF spotkali się w dniach 6-8 listopada 2018 roku w klasztorze św. Bonawentury w Chicago (USA) na posiedzeniu plenarnym.

Wśród omawianych tematów znalazło się m.in.: przygotowania do Kapituły generalnej zwyczajnej przewidzianej na maj 2019 r.; tematyka dotycząca formacji (początkowej i ustawicznej); wyznaczenie przewodniczących różnych komisji i organizacji (np. ds. formacji, FZŚ, MI, GPIC).
Podczas tego spotkania swój urząd jako sekretarz federacji objął fr. John Ronald HEINZ z Prowincji św. Józefa z Kupertynu w USA.
Po raz pierwszy w obradach federacji uczestniczyli: fr. Victor ABEGG (z tej samej prowincji), fr. David BLOWEY (delegat prowincjalny w delegaturze w Australii) i fr. Jobe ABBASS (przyszły delegat prowincjalny w delegaturze w Kanadzie).
Na zakończenie obrad uczestnicy zwiedzili „Shedd Aquarium” w Chicago.
W skład Federacji CFF (Conventual Franciscan Federation) wchodzą jurysdykcje z: Australii, Irlandii, Kanady, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF