Od 28 sierpnia do 2 września 2022 r. bracia z dwóch wspólnot delegatury w Chile, otwartej przez prowincję włoską św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne), wzięli udział w tygodniu formacyjnym.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia duchowego, które poprowadził fr. Gilberto DEPEDER, wikariusz prowincji. Temat rozważań koncentrował się wokół słów zaczerpniętych z Ewangelii Jana (21, 1-14): „Byli razem… ale nic nie złowili”. Kaznodzieja skupił się na misji uczniów, która rozgrywa się pomiędzy niepowodzeniami a podejmowaniem czegoś nowego. Po południu został przedstawiony temat dotyczący „zmian (słowo interpretowane jako zmiana sposobu myślenia): szukać porozumienia czy budować zgodę?” Następnie o. Larry YÉVENES SJ przybliżył kontekst misji ewangelizacyjnych w Chile, które w ciągu ostatnich 60 lat przeszły gwałtowne zmiany zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak i kościelnej, czemu towarzyszyły różne kryzysy, stanowiące wielkie wyzwanie dla współbraci.
Po tych dwóch konferencjach wikariusz prowincji zachęcił obecnych do spojrzenia w przyszłość delegatury i „przeprojektowania-zreformowania” opartego na kryteriach rozeznania i zadecydowania. W tym miejscu bracia omówili przebytą drogę (marzenia, projekty, obowiązki) i podzielili się ewentualnymi planami na przyszłość.
W ostatnim dniu współbracia przeznaczyli pół dnia na braterskie spotkanie delegatury, wymieniając się informacjami z ostatnich trzech miesięcy.
Cały tydzień był dobrą okazją do zastanowienia się i podzielenia się doświadczeniami wyniesionymi z delegatury chilijskiej. Z kolei 25-lecie kapłaństwa fr. Fabrizio RESTANTE stanowiło sposobność do rozważań nad kapłaństwem, prowadzonych przez fr. Gilberto DEPEDER na temat: „To jest Ciało moje”.
W tygodniu formacyjnym uczestniczyli również: fr. Luke VŨ, zakonnik wietnamski, który uczy się języka hiszpańskiego; fr. Augusto Esteban URZÚA GONZÁLES, który wkrótce złoży śluby wieczyste; fr. Alberto LACOVARA i fr. Damiano M. CASTAGNA, dwaj seminarzyści z postnowicjatu św. Antoniego Doktora (via San Massimo) prowincji padewskiej.

Fr. Jack GINTING