Trzecia wspólnota delegatury w Chile została otwarta w 2010 r. W kronikach delegatury można przeczytać: „W aktach kapituły prowincjalnej zwyczajnej (prowincji padewskiej) z 2005 r. stwierdza się: kapituła prowincjalna upoważnia ministra prowincjalnego i jego definitorium do otwarcia w ciągu czterech lat trzeciego domu w Chile, jeśli zostaną spełnione warunki”.

Po kapitule w 2005 r. bracia z delegatury rozważnie zastanawiali się nad znalezieniem odpowiedniego miejsca na otwarcie trzeciego domu. Podjęli wspólną refleksję i różne rozmowy, także z biskupami diecezji położonych w pobliżu Santiago, wyrażającymi zainteresowanie naszą przyszłą obecnością.
Na początku lutego 2010 r. do Curicó przyjechali pierwsi trzej bracia: fr. Pedro BELTRAME, fr. Tullio PASTORELLI i fr. Giuseppe BELLINI. W pierwszych dniach uporządkowali dom-klasztor, znajdujący się przy ulicy Doctor Osorio, 2 km od parafii. Wspólnota mieszkała w nim przez dwa lata.
Klasztor pw. Jezusa z Nazaretu w mieście Curicó (diecezja Talca), 200 km na południe od Santiago, został kanonicznie erygowany 15 lutego 2010 r. Parafia powierzona zakonnikom mieści się na peryferiach miasta, w tzw. „sektorze watykańskim”, i nosi wezwanie Jezusa z Nazaretu. Nowy klasztor, będący własnością ówczesnej prowincji padewskiej, wybudowany na działce zakupionej w 2011 r., został otwarty w marcu 2012 r. i poświęcony 10 lipca tego samego roku przez ministra prowincjalnego fr. Gianni CAPPELLETTO.
We wspólnocie w Curicó delegatura postanowiła otworzyć dom formacyjny dla postulantów, który został kanonicznie erygowany 10 stycznia 2012 r., a który w 2020 r. przyjął imię naszego męczennika – fr. Carlosa de Dios MURIAS. Przez ten dom przeszedł niejeden kandydat, zaś dziś delegatura ma dwóch braci odbywających formację (postulant i profes czasowy).
Od początku wspólnota zajmowała się nie tylko posługą parafialną, ale także duszpasterstwem powołaniowym, przyjmując różne grupy młodzieży na rozeznanie powołania, proponując zaangażowanie się w duszpasterstwo i w działalność misyjną.
Bracia z delegatury, publikując ostatni film opowiadający o życiu wspólnoty w Curicó, kończą prezentację ośrodków franciszkańskich w Chile. Mijające 25 lat to godziny, dni, tygodnie, miesiące pełne pasji dla Pana i w służbie ludu Bożego. Oczywiście, ze wzlotami i upadkami, z radościami i smutkami, z marzeniami i nadziejami. W krótkości słowa – są to lata poświęcone Panu, przybliżające wielu ludziom nasz franciszkański styl życia.
Pragniemy pokornie i szczerze podziękować Panu Bogu i wielu współbraciom za wielorakie wsparcie.

Fr. Tullio PASTORELLI i bracia z delegatury