11 marca 2023 r. w parafii „El Hermano Francisco” w Medellín święcenia kapłańskie otrzymał fr. Camilo CALLE RAMÍREZ z kustodii prowincjalnej św. Franciszka z Asyżu w Kolumbii. Ceremonii przewodniczył abp Ricardo TOBÓN RESTREPO, arcybiskup Medellín.

W uroczystości wzięli udział współbracia z Kolumbii, kilku braci z innych jurysdykcji (delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia fr. Michael LASKY, wikariusz prowincji „Rioplatense” św. Antoniego z Padwy w Argentynie i Urugwaju fr. Mario Dario CORREA, mistrz nowicjuszy w Brazylii fr. André Luiz FERREIRA MACHADO i przedstawiciel prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA fr. Richard ROME), członkowie definitorium kustodialnego, zakonnicy i zakonnice, kapłani, krewni i przyjaciele oraz liczni wierni ze wspólnoty parafialnej. Nowo wyświęcony kapłan Mszę św. prymicyjną odprawił w niedzielę 12 marca w parafii św. Piusa X w mieście Itagüí (Antioquia).
Fr. Camilo CALLE RAMÍREZ urodził się 15 lipca 1990 r. w Medellín. Postulat rozpoczął 19 stycznia 2014 r. Pierwsze śluby zakonne złożył 11 grudnia 2016 r., a profesję solemną 6 lutego 2021 r. Święcenia diakonatu przyjął 2 kwietnia 2022 r. w parafii św. Klary z Asyżu w Corozal (Sucre).
Polecamy Bogu naszego współbrata i prosimy dla niego o dar wytrwania i wierności powołaniu franciszkańskiemu i posłudze kapłańskiej.

Fr. Sidifredo de la Cruz CHAPARRO GUALDRÓN, kustosz prowincjalny