Współbracia z delegatury prowincjalnej w Ekwadorze obchodzili 25. rocznicę przybycia do tego kraju.

Z powodu pandemii obchody zostały przesunięte o rok i odbyły się 24 lipca 2021 r. w Santo Domingo de los Colorados. Mszy św. przewodniczył miejscowy ordynariusz bp Bertram WICK. Wśród gości byli: wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, delegat generalny ds. animacji misyjnej fr. Dariusz MAZUREK, sekretarz prowincjalny ds. misji fr. Robert KOZIELSKI z prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk) oraz fr. Jerzy AUGUŚCIK z prowincji gdańskiej. Ze względu na pandemię obchody rocznicowe ograniczyły się do Eucharystii i braterskiego spotkania współbraci z parafianami.
Prowincja gdańska na kapitule w 1993 r. podjęła decyzję o otwarciu misji w Ekwadorze, wzbogacając w ten sposób jeszcze bardziej obecność Zakonu w krajach Ameryki Łacińskiej. Pierwsi zakonnicy przybyli w czerwcu 1995 r. i osiedlili się w Santo Domingo.
Obecnie w Ekwadorze są też inne placówki: w Tulcán (od 1999 r., gdzie klasztor znajduje się w najwyżej położonym miejscu ze wszystkich klasztorów Zakonu, na wysokości prawie 3 tys. metrów), w Shushufindi (od 1999 r.) i w stolicy kraju Quito (od 2010 r.).
Oprócz duszpasterstwa parafialnego bracia prowadzą różne dzieła charytatywne, jak niedawno otwarte laboratorium medyczne, stołówka dla dzieci i osób starszych, adopcja na odległość, aby pomóc studentom w uzyskaniu stypendium, przedszkole dla małych dzieci, pomoc szkolna, gabinet stomatologiczny, opieka nad niepełnosprawnymi i centrum położnicze.
Dziś, oprócz polskich misjonarzy, jest pięciu braci ekwadorskich odbywających formację zakonną i trzech braci kapłanów.
Dziękujemy Bogu za dar misji w Ekwadorze.

Fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej