W dniach 17-18 lutego 2020 r., w ośrodku rekolekcyjnym przy klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Seulu, odbyło się spotkanie prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej.

Uczestniczyło w nim 52 współbraci, którzy zebrali się, aby zastanowić się nad życiem i działalnością jurysdykcji oraz nad innymi zagadnieniami.
Pierwszego dnia gwardiani podzielili się informacjami o swoich wspólnotach, zaś fr. Peter (Jeong-dae) GWON przedstawił i omówił odnowione Statuty generalne.
W drugim dniu współbracia wysłuchali prelekcji na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym. Następnie asystent generalny FAMC (Federation of Asian Minor Conventuals) fr. Benedetto Seung-jae BAEK przybliżył dane statystyczne dotyczące Zakonu. Z kolei fr. Alessandro (Young Seon) CHOI, moderator komisji ds. kapituły prowincjalnej zwyczajnej, ukazał poszczególne etapy przygotowań do najbliższej kapituły.
Spotkanie zakończyło się Mszą św. i złożeniem życzeń neoprofesom, neoprezbiterom i braciom obchodzącym srebrny jubileusz profesji zakonnej i święceń kapłańskich.

Fr. Bonaventura (Kyuhee) HAN, sekretarz prowincji