Podczas odbywającego się w dniach 17-18 sierpnia 2023 r. zgromadzenia przedkapitulnego, zwołanego przez fr. Corneliusa Tri Chandra FAJARIYANTO, ministra prowincjalnego prowincji Maryi Niepokalanej w Indonezji, fr. Marian GOŁĄB, minister prowincjalny prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków), oraz fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej, przedstawili propozycję możliwej współpracy z delegaturą prowincjalną w Uzbekistanie.

Propozycja współpracy została poprzedzona prelekcją na temat powołania misyjnego i rozwoju misji w naszym Zakonie. Był też czas na odpowiedzi na pytania i na wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się u współbraci indonezyjskich.
Następnie podjęto obrady w małych grupach, a na koniec przedłożono zgromadzeniu przedkapitulnemu podsumowanie wykonanej pracy.
Należy zaznaczyć, że współbracia indonezyjscy będą kontynuować refleksję nad zaproponowaną kwestią, podejmując ją ponownie w drugiej części kapituły prowincjalnej i oceniając możliwość rozpoczęcia obecności ad experimentum w Uzbekistanie.
W tych dniach była też możliwość uczestniczenia w święceniach kapłańskich czterech diakonów z prowincji indonezyjskiej oraz przeprowadzenia kilku spotkań misyjnych dla braci na formacji.

Fr. Dariusz MAZUREK
delegat generalny ds. animacji misyjnej