Międzyfranciszkański kurs online na temat dzisiejszej ewangelizacji w Europie przebiegł bardzo dobrze. Połączyli się bracia z co najmniej 23 krajów europejskich, a każdego dnia było ponad sto połączeń (w niektórych z nich zgromadziła się cała wspólnota). Wielu wyraziło swoje uznanie dla treści i formy kursu.

Aby to spotkanie nie pozostało tylko pięknym wspomnieniem, ale mogło przynieść owoce wśród nas, udostępniamy w pliku PDF wszystkie dokumenty: przemówienia ministrów generalnych, prelekcje, a także wystąpienia sekretarzy generalnych ds. ewangelizacji i misji trzech Zakonów, którzy zorganizowali kurs.
Mamy nadzieję, że materiał ten będzie mógł być wykorzystany przez poszczególnych braci i przez wspólnoty do ubogacenia spotkań poświęconych formacji ustawicznej, kapituł lokalnych lub innych spotkań w jurysdykcjach. Poruszane tematy mogą bowiem oświetlić rzeczywistość ewangelizacyjną, w której żyjemy, a także to, do czego Duch Święty wzywa nas, franciszkanów, w dzisiejszej Europie.
Dlatego też prosimy wszystkich, aby nie odkładali tego materiału do archiwum, ale zaproponowali go współbraciom i wykorzystali go do wspólnotowej refleksji. Każdy może później przesłać własne sugestie.
Przypominamy ponadto, że wszystkie materiały zawarte w pliku PDF, pytania i odpowiedzi prelegentów oraz nowe doświadczenia przedstawione przez każdy Zakon można znaleźć na naszym wspólnym kanale YouTube:
https://www.youtube.com/@Evangelizzazioneinterfrancesca/playlists

Komplet dokumentów (google-drive):
https://drive.google.com/file/d/1857GTSHwVQR4aLHinl-eYIS3fPaoEOY-/view?usp=sharing

Komplet dokumentów (serwer-Kuria) >>>

Sekretarze ds. ewangelizacji i misji
Fr. Mariosvaldo FLORENTINO OFMCap
Fr. Dariusz MAZUREK OFMConv
Fr. Francisco GOMEZ OFM