W dniach 23-27 kwietnia 2019 roku, w klasztorze Świętego Ducha w Zagrzebiu (Chorwacja) odbyły się jednocześnie dwa spotkania.

Jedno to zgromadzenie ogólne Federacji CEF: obecni byli wszyscy członkowie CEF z wyjątkiem przedstawiciela misji w Szwecji. Drugie – to doroczne spotkanie post-nowicjuszy federacji (10 braci) oraz tych z Kustodii prowincjalnej św. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii (2 braci), którzy przybyli wraz ze swoimi wychowawcami. Tradycyjnie w tego rodzaju spotkaniach uczestniczy Kustosz kustodii prowincjalnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii, którego w tym roku reprezentował wikariusz kustodii fr. Jesmond PALWEY. W pierwszych dwóch dniach obecny był również asystent generalny CEF fr. Miljenko HONTIĆ.
Niektóre części dwóch zgromadzeń były przeżywane wspólnie (modlitwa, Eucharystia, posiłki oraz spotkanie z asystentem generalnym), inne – oddzielnie. Obrady pierwszej grupy prowadził przewodniczący CEF fr. Bernhardin SEITHER (minister prowincjalny Prowincji św. Elżbiety w Niemczech); obrady drugiej – fr. Josef FISCHER z prowincji niemieckiej (de-legat ds. formacji CEF).
Post-nowicjusze wysłuchali trzech referatów. Pierwszy, zatytułowany „Medytacja według św. Bonawentury”, wygłosił fr. Ivan LOTAR, z prowincji chorwackiej, wikariusz dwóch parafii (św. Antoniego i św. Maksymiliana M. Kolbego w Zagrzebiu). Na temat „Kontemplacja pogańska i nasza wiara chrześcijańska, katolicka” zabrał głos fr. Josip BLAŽEVIĆ (minister prowincjalny Prowincji św. Hieronima w Chorwacji). Z kolei fr. Igor SALMIČ (minister prowincjalny Prowincji św. Józefa w Słowenii) omówił „II rozdział nowych Konstytucji Zakonu”. Po konferencjach uczestnicy – post-nowicjusze i ich wychowawcy – mieli możliwość pracy w grupach roboczych.
W tej części, w której uczestniczył asystent generalny CEF, odpowiedzialny za formację w CEF fr. FISCHER zaprosił o wspólnych obrad wychowawców oraz ich przełożonych wyższych, aby wspólnie dokonać oceny sytuacji wychowawczej w poszczególnych domach formacyjnych.
Nie zabrakło też elementów wspólnej rekreacji: uczestnicy obejrzeli dzieła sztuki przechowywane w klasztorze i parafii oraz zwiedzili zabytkowy zamek i sanktuarium maryjne położone w pobliżu Zagrzebia.

Fr. Miljneko HONTIĆ, asystent generalny CEF