W dniu 29 maja 2022 r. kard. Josip BOZANIĆ, arcybiskup Zagrzebia, przewodniczył celebracji eucharystycznej w kościele parafialnym św. Jana XXIII w Zagrzebiu, udzielając święceń kapłańskich dziewiętnastu nowym kapłanom, a wśród nich fr. Franjo ČOLAKOVAC i fr. Zvonimir PERVAN z prowincji św. Hieronima w Chorwacji.

Na początku uroczystości kard. BOZANIĆ powitał wszystkich obecnych i zachęcił do „modlitwy za tych, dla których tu przybyliśmy”.
W homilii kardynał powiedział: „Dziękuję Bogu w Duchu Świętym za was, za łaskę Bożą daną wam w Jezusie Chrystusie, za dar waszego życia, waszego powołania i waszej odpowiedzi. Drodzy diakoni, wasza obecność na tej uroczystości wyraźnie pokazuje, że to Pan powołuje. Jezus Chrystus, zmartwychwstały i żywy, obecny pośród nas, także dzisiaj powołuje. I nie tylko. Pan ma do nas zaufanie i wierzy, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Jego wezwanie, angażując się w nie przez całe życie. Docenia nasze zdolności i naszą determinację w pójściu za Nim. Jezus daje nam siłę i umacnia nas w przekonaniu, że z Jego pomocą możemy uczynić z naszego życia coś pięknego, że nasze życie stanie się darem dla Niego i dla naszych braci i sióstr. To jest fundament radości, która dziś spontanicznie wypływa z naszych serc. Nie trudno dostrzec uczucie radości na naszych twarzach, gdy patrzymy na dziewiętnastu młodych, którzy po długiej i wymagającej drodze formacji zostaną dziś wyświęceni na kapłanów w Kościele katolickim”.
Zwracając się do wszystkich wiernych, kardynał podkreślił: „Jezus daje nam siebie samego. Jezus nie przestaje dawać. Największym znakiem obecności Jezusa pośród nas jest Eucharystia, ponieważ Bóg chce być z nami na zawsze. A wy, drodzy diakoni, poprzez święcenia kapłańskie staniecie się w pewien sposób sakramentem Eucharystii, ponieważ nie ma Eucharystii bez kapłanów. Zawsze z pokorą serca uświadamiajcie sobie to wzniosłe powołanie i misję. Przeżywajcie je ze czcią, wiernie i pobożnie, nieustannie wzbudzając dar łaski Bożej, która jest w was przez nałożenie moich rąk (por. 2Tm 1, 6)”.
Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa kard. BOZANIĆ pogratulował nowym kapłanom, ich rodzinom, przyjaciołom i wspólnotom parafialnym. Na zakończenie uroczystości nowo wyświęceni kapłani pobłogosławili wszystkich obecnych.
Składamy gratulacje naszym współbraciom w kapłaństwie, dziękując Bogu za dar powołań!

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji