„Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft” (INFAG) jest stowarzyszeniem skupiającym ponad 40 wspólnot sióstr franciszkanek, 8 wspólnot męskich, w tym Zakon Braci Mniejszych, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów i Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, oraz 4 grupy świeckie, a wśród nich Franciszkański Zakon Świeckich.

W dniach 26-29 września 2022 r. odbyło się w centrum konferencyjnym w Schönenberg, instytucji diecezji Rottenburg-Stuttgart, zgromadzenie ogólne INFAG, w którym wzięli udział przedstawiciele z Niemiec, Luksemburga i Belgii. Uczestniczył w nim minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Andreas MURK.
Prawie 50 uczestników dyskutowało m.in. nad kluczowym zagadnieniem „procesów transformacji” klasztorów: Jak poradzić sobie z faktem, że wiele wspólnot znacznie się zmniejsza, a może nawet wymiera? Jak będą wykorzystywane budynki klasztorne w przyszłości? Z kim można współpracować przy tych projektach? W tym kontekście szczególny nacisk położono na potrzebę lepszej sieci kontaktów między zakonnikami. Przyjęte na koniec oświadczenie stwierdza: „Ogromne zmiany w Kościele i społeczeństwie, w które jesteśmy zaangażowani jako wspólnota, wymagają zmiany perspektywy. Dzisiejsze decyzje są kluczowe dla franciszkańskiej obecności jutro… Dlatego nasza uwaga coraz bardziej skupia się na braterskim współistnieniu różnych sposobów życia zrzeszonych wspólnot… W różnorodności naszej duchowej rodziny widzimy potencjał na przyszłość”.
Zgromadzenie wybrało nowy komitet wykonawczy na trzyletnią kadencję. Nową przewodniczącą została s. Edith Maria MAGAR, która ma 68 lat i od 2012 r. jest przełożoną generalną sióstr franciszkanek z Waldbreitbach. Wspólnoty męskie reprezentuje fr. Markus FUHRMANN, który niedawno został ministrem prowincjalnym Zakonu Braci Mniejszych w Niemczech.
Jednym z największych projektów INFAG jest „projekt nowicjatu”: uczestniczą w nim różne wspólnoty sióstr zakonnych. Ponieważ liczba nowicjuszy w klasztorach jest często niewielka, oferta ta służy do zdobycia doświadczenia międzyfranciszkańskiego i trwa przez okres trzech miesięcy. INFAG proponuje także kursy formacyjne dla członków wspólnot oraz dla personelu klasztornego i zajmującego się prowadzeniem dzieł, np. wyjazd do Asyżu latem zeszłego roku z akcentem położonym na „przywództwo franciszkańskie”.

Fr. Andreas MURK