W dniach 12-16 września 2021 r., w klasztorze św. Franciszka z Asyżu w Cres, piętnastu braci z prowincji św. Hieronima w Chorwacji spotkało się na formacji ustawicznej. Tegoroczny temat brzmiał: „Świętość na co dzień w życiu franciszkanina”.

Pierwszy dzień był poświęcony tematyce miłości i integralnego rozwoju człowieka. Mówiła o tym dr Gordana BULJAN FLANDER, psycholog i dyrektor polikliniki w Zagrzebiu, która zajmuje się ochroną nieletnich i młodzieży. Zaakcentowała znaczenie rodziny, środowiska i zdrowego społeczeństwa. Zwróciła uwagę na niepokojące dane dotyczące przemocy i wykorzystywania nieletnich i młodzieży. Podkreśliła wagę współpracy między Kościołem a kompetentnymi instytucjami w tych przypadkach. Mówiła o tym, jak doświadczenia, relacje, a nawet osobiste zranienia każdego poszczególnego człowieka tworzą problematyczny obraz samego siebie i negatywnie wpływają na relacje z innymi. Dlatego – stwierdziła – każdy człowiek powinien uznać swoje doświadczenia i nie bać się ich. Pozwoli to na zdrowy rozwój psychiczny i emocjonalny osoby oraz pomoże mieć empatię w kontaktach z ludźmi. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, a następnie zadawali pytania i dzielili się własnymi doświadczeniami duszpasterskimi.
Drugi i trzeci dzień był przeznaczony na tematy franciszkańskie i na spotkania. Ponieważ brat z Zakonu Braci Mniejszych, który miał omówić to zagadnienie, nie mógł przybyć, przesłał materiały robocze do osobistego przestudiowania. Była to okazja do poświęcenia więcej czasu na dialog między uczestnikami, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami z życia franciszkańskiego w klasztorach, w relacjach ze świeckimi i w doświadczeniach duszpasterskich. Ponadto dokonano podsumowania minionego czterolecia i zastanawiano się, jak udoskonalić życie braterskie.
W środę 15 września bracia wzięli udział w prezentacji książki pt. „Dziennik fr. Jozo Milošević (1918-1919)”, wydanej przez Instytut Leksykograficzny „Miroslav Krleža” w Zagrzebiu. Na krużgankach klasztoru św. Franciszka „Dziennik” przedstawili: dr Ivan ARMANDA, leksykograf, ks. Franjo VELČIĆ, historyk, fr. Ljudevit MARAČIĆ, archiwista prowincji chorwackiej. Książka opisuje mroczne dni życia franciszkańskiego w Cres. Ówczesny komisarz generalny fr. Jozo MILOŠEVIĆ w swoim „Dzienniku” kreśli ekscytujące, pełne napięcia, a nawet niebezpieczne dni podczas przechodzenia miasta Cres spod panowania austriackiego pod panowanie włoskie.
Mówcy przybliżyli złożoną sytuację polityczną i społeczną tamtych czasów, zarówno na poziomie ogólnym, jak i lokalnym, oraz rolę franciszkanów w życiu mieszkańców wyspy Cres. Niestety, napięcie polityczno-narodowe odbiło się także na życiu zakonników chorwackich i włoskich. Na prośbę ówczesnego burmistrza miasta Cres, chorwaccy i słoweńscy bracia musieli opuścić klasztor i wyemigrować z wyspy, i to nawet pod naciskiem policji. Dr ARMANDA stwierdził, że publikacja „Dziennika” nie miała na celu wzbudzenia negatywnych uczuć, ale by po tylu latach mógł przemówić fr. Jozo MILOŠEVIĆ, który z dnia na dzień opisywał sytuację w swoim „Dzienniku”, i by mógł obronić się przed szerzącym się zniesławianiem. Wspomniał też, że na exodus chorwackich braci nie należy patrzeć tylko od strony negatywnej, ale również od strony opatrznościowej, ponieważ po tym wydarzeniu franciszkanie założyli w Zagrzebiu klasztor, który stał się centrum kulturalnym, charytatywnym i naukowym oraz jedną z największych parafii w archidiecezji.
Na zakończenie dni formacyjnych bracia odwiedzili siostry benedyktynki i odprawili dla nich Mszę św. Oprócz wspólnej modlitwy, Eucharystii, konferencji i oficjalnych spotkań, uczestnicy mieli wystarczająco dużo czasu wolnego, który mogli wykorzystać na spotkania osobiste, wybrać się na plażę, popływać łódką braci, zwiedzić Lubenic i Valun, dwie niewielkie miejscowości na wyspie.

Fr. Zvonimir PERVAN