Trzech współbraci z prowincji św. Hieronima w Chorwacji: fr. Ljudevit MARAČIĆ, fr. Bernardin FILINIĆ i fr. Damjan GLAVAŠ, świętowało 60. rocznicę święceń kapłańskich. Uroczystość odbyła się 2 grudnia 2022 r. w kościele św. Antoniego z Padwy w Zagrzebiu.

Celebracji eucharystycznej przewodniczył fr. Bernardin FILINIĆ, a wśród koncelebransów, obok dwóch pozostałych jubilatów, byli: chorwacki minister prowincjalny fr. Miljenko HONTIĆ, który wygłosił homilię, asystent generalny CEF (Centralis Europae Foederatio) fr. Igor SALMIČ, minister prowincjalny prowincji św. Józefa w Słowenii fr. Milan KOS, sekretarz nuncjatury apostolskiej w Chorwacji ks. Alfred Ryan D’SOUZA. Śpiew liturgiczny animował miejscowy chór parafialny „Tomislav Talan”.
Fr. Bernardin FILINIĆ, który jest najstarszy, wciąż pełni posługę kapłańską w domu dla osób starszych i pomaga w parafiach w Puli i w okolicznych miejscowościach. Fr. Damjan GLAVAŠ przebywa w klasztorze w Splicie i regularnie odprawia Mszę św., głosi kazania i spowiada. Fr. Ljudevit MARAČIĆ do niedawna był sekretarzem prowincji, definitorem, archiwistą i bibliotekarzem prowincjalnym oraz członkiem redakcji Veritas, zaś obecnie pracuje w archiwum klasztoru w Cres i jest asystentem duchowym FZŚ na poziomie lokalnym i regionalnym.
W homilii fr. Miljenko HONTIĆ przypomniał, że trzej współbracia zostali wyświęceni 60 lat temu w kościele św. Antoniego z Padwy w Zagrzebiu. „I dziś znów są tu razem z nami, by oddać chwałę Bogu za 60 lat nieprzerwanej służby Chrystusowi jako kapłani Świętej Matki Kościoła” – dodał. „Jest to okazja dla nich, ale także dla nas wszystkich, do podziękowania Bogu za wszelkie dobro, którym ich obdarzał przez 60 lat, aby mogli wytrwać w swoim świętym powołaniu. Należy też podziękować za wszystkie piękne rzeczy, które Bóg uczynił dla nich w różnych miejscach, gdzie służyli jako duszpasterze i apostołowie Chrystusa” – kontynuował kaznodzieja. Stwierdził, że życie trzech współbraci „jest zachętą także dla nas, w naszym powołaniu, w naszych okolicznościach życiowych, abyśmy mieli odwagę iść za Panem z wielkim oddaniem, mocno wierząc, że On może dać nam to, czego potrzebujemy, że może nam udzielić tego, czego wymaga nasze powołanie”.
Na zakończenie Mszy św. fr. Ljudevit MARAČIĆ złożył podziękowanie w imieniu swoim i pozostałych jubilatów. Dziękował Bogu, przełożonym i wychowawcom, współbraciom, rodzicom i krewnym, przyjaciołom i wszystkim dobrym ludziom, którzy wspierali ich duchowo i materialnie na ich drodze. „Nasze święcenia kapłańskie miały miejsce pod koniec pierwszej sesji Soboru Watykańskiego II. Jesteśmy prawdopodobnie pierwszymi soborowymi powołaniami kapłańskimi Kościoła w Chorwacji i myślę, że możemy być z tego bardzo dumni” – powiedział. „A wy wszyscy zgromadzeni tu wokół nas dziękujcie z nami Panu i wychwalajcie Jego imię, bo jest dobry, bo Jego miłość jest wieczna!”

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji