Prowincja św. Hieronima w Chorwacji zwołała w dniach 26-27 stycznia 2023 r. w klasztorze w Zagrzebiu doroczne spotkanie gwardianów z definitorium prowincjalnym.

Byli obecni wszyscy gwardiani: fr. Vitomir GLAVAŠ z Cres, fr. Zdravko TUBA z Molve, fr. Martin DRETVIĆ z Novi Marof, fr. Đuro HONTIĆ z Pula, fr. Ivan BRADARIĆ z Sisak, fr. Martin JAKOVIĆ ze Splitu, fr. Josip IVANOVIĆ z Szybenika, fr. Josip BLAŽEVIĆ z Vinkovci, fr. Pero KELAVA z Issa i fr. Josip PETONJIĆ z Zagrzebia. Pisemne sprawozdanie z życia nowego klasztoru św. Franciszka w Kopenhadze (Dania) przysłał fr. Tomislav CVETKO. Na obrady przybyli również wszyscy członkowie definitorium prowincjalnego.
Spotkanie rozpoczęło się obiadem, po którym odmówiono modlitwę brewiarzową w sali kapitulnej. Na początku minister prowincjalny fr. Miljenko HONTIĆ krótko objaśnił cel zebrania i przypomniał wskazania czteroletniego planu prowincji. Podkreślił, by w świetle Ducha Świętego patrzeć na przebytą drogę, obecną sytuację i wyzwania przyszłości. Nawiązał też do zbliżających się jubileuszy franciszkańskich, a zwłaszcza do 800-lecia Reguły zatwierdzonej i żłóbka św. Franciszka w Greccio (1223-2023). Podczas gdy pierwszy jubileusz zachęca Zakon do coraz doskonalszego życia według Ewangelii w świetle charyzmatu św. Franciszka, to z kolei drugi jubileusz uwypukla wezwanie całej rodziny franciszkańskiej do kenozy, do własnego ogołocenia, aby moc Boża mogła znaleźć jak najwięcej miejsca w naszym życiu.
Następnie sprawozdania złożyli: poborca prowincji fr. Josip PETONJIĆ, ekonom prowincji fr. Marko VRDOLJAK i kierownik domu św. Antoniego z Padwy (stołówka dla ubogich) w Zagrzebiu fr. Vladimir VIDOVIĆ. Dodatkowo każdy z nich wyszczególnił ważniejsze zadania wykonane w 2022 r., a także projekty i propozycje, które powinny być zrealizowane w 2023 r.
Sprawozdanie z każdego klasztoru było zgodne z metodologią zawartą we wcześniej wysłanym liście: tożsamość franciszkańska, jakość modlitwy i życia braterskiego, apostolat (parafialny lub inny), ekonomia. Relacje ukazały życie poszczególnych wspólnot i przybliżyły ważniejsze informacje na ich temat, a także projekty i propozycje do zrealizowania w tym roku.
Wieczorem pierwszego dnia minister prowincjalny przewodniczył Mszy św. w bazylice św. Antoniego z Padwy z udziałem definitorów i gwardianów. Uroczystość była poświęcona młodzieży i stąd kazanie wygłosił kierownik ośrodka powołań fr. Stjepan BRČINA. Po raz pierwszy telewizja „Laudato” transmitowała Mszę św. przez kamery, które niedawno zostały zainstalowane w bazylice. Po liturgii odbyła się kolacja i rekreacja, podczas której zakosztowano przysmaków przywiezionych przez gwardianów.
Program drugiego dnia rozpoczął się od sprawowania Eucharystii, której przewodniczył wikariusz prowincji fr. Martin JAKOVIĆ. Po śniadaniu kontynuowano przedstawianie sprawozdań gwardianów, którzy jeszcze tego nie zrobili. Pod koniec obrad sprawozdanie zaprezentował kierownik ośrodka powołań fr. Stjepan BRČINA, a także asystent krajowy Rycerstwa Niepokalanej fr. Zdravko TUBA.
Na zakończenie spotkania minister prowincjalny wraz z definitorami i gwardianami omówił uzupełnione przy tej okazji kalendarium wydarzeń prowincjalnych w 2023 r.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji