W niedzielę 6 czerwca 2021 r. otwarto muzeum „chorwackiego areopagu – centrum dialogu międzyreligijnego” w Zagrzebiu. „Chorwacki areopag” to nazwa ośrodka zajmującego się dialogiem między religiami i badaniami nad nowymi ruchami religijnymi, sektami i wyznaniami. Centrum zostało zainaugurowane w 2010 r. przez prowincję św. Hieronima w Chorwacji i mieści się w klasztorze św. Antoniego z Padwy w stolicy Chorwacji.

Muzeum zostało otwarte w dniu beatyfikacji s. Marii Laury MAINETTI (1939-2000), która została wybrana na jego patronkę. Zakonnica należała do Zgromadzenia Córek Krzyża i została zamordowana in odium fidei 6 czerwca 2000 r. przez trzy bardzo młode dziewczyny, które złożyły jej życie w obrzędzie satanistycznym.
W muzeum znajduje się ponad 500 przedmiotów związanych z pogaństwem, magią, okultyzmem, wierzeniami, masonerią i innymi praktykami często popularnymi nawet wśród wiernych.
Jak twierdzi minister prowincjalny i dyrektor „chorwackiego areopagu” fr. Josip BLAŽEVIĆ, celem muzeum „jest głoszenie Jezusa Chrystusa pośród tak wielu bożków i bałwochwalstw dzisiejszego świata, na które narażeni są również chrześcijanie”. Dodaje, że właśnie to „robił św. Paweł na ateńskim areopagu (por. Dz 17, 16-34), głosząc Grekom «nieznanego Boga» pośród ich bóstw i świętych posągów. Dlatego również my chcemy poprzez to muzeum ukazać i wyjaśnić niezgodność między chrześcijaństwem a pogaństwem, co tak wielu ludzi myli i popada w kłopoty. Naszym pragnieniem jest pomóc tym, którzy zgrzeszyli przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jest to tak naprawdę muzeum grzechu, ale jego celem jest, aby człowiek rozpoznał swój grzech, porzucił wszystko, co nie jest z Boga, i żył w pełni chrześcijańskim życiem”.
Fr. Josip BLAŽEVIĆ jest jednym z najważniejszych w Chorwacji ekspertów od New Age, realiów i technik związanych z tym ruchem. Spotkał wielu ludzi, którzy mieli poważne problemy i pomógł im z nich wyjść. Właściwie to wszystkie przedmioty zgromadzone w muzeum zostały ofiarowane przez osoby będące ich właścicielami, albo znalazł je fr. Josip podczas zwiedzania „miejsc pogańskich”.
Trasa zwiedzania muzeum rozpoczyna się od opowiadania o pierwszym grzechu Adama i Ewy, przechytrzonych przez szatana, który jeszcze do dziś próbuje zwodzić ludzkość. Kończy się opowieścią z Apokalipsy, gdzie diabeł zostaje ostatecznie pokonany przez Niepokalaną. W centrum muzeum znajduje się wizerunek bł. Marii Laury, protektorki tych, którzy popadli w okultyzm. Przed śmiercią wybaczyła ona dziewczętom, które ją zamęczyły.

Fr. Zvonimir PERVAN