W dniach 3-7 kwietnia 2018 r. w klasztorze w Schwarzenbergu w Niemczech odbyło się tradycyjne spotkanie formacyjne postnowicjuszy z wychowawcami federacji CEF. Jak zwykle, udział wzięli również współbracia z kustodii w Anglii i Irlandii.

Na początku spotkania wszystkich obecnych powitał minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Bernhardin SEITHER, który także w obecnej kadencji pełni funkcję przewodniczącego Federacji Europy Środkowej (CEF).
Było 21 uczestników: 5 z prowincji św. Hieronima w Chorwacji na czele z ministrem prowincjalnym fr. Josip BLAŽEVIĆ, 4 z prowincji św. Józefa w Słowenii na czele z ministrem prowincjalnym fr. Milan KOS, 5 z kustodii bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii na czele z wychowawcą postnowicjuszy fr. Giles ZAKOWICZ, a ponadto kustosz kustodii św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii fr. Daniele BROCCA, przedstawiciel delegatury w Holandii fr. Michiel VAN KOOTEN i asystent generalny CEF fr. Miljenko HONTIĆ.
Cały program przygotował fr. Josef FISCHER, referent ds. formacji w CEF.
Temat spotkania brzmiał: „Duchowość formacji i franciszkański rozwój duchowy”. Obrady prowadził sekretarz generalny ds. formacji (SGF) fr. Louis PANTHIRUVELIL i kierownik działu wydawniczego Watykańskiej Księgarni Wydawniczej fr. Giulio CESAREO.
Jeden dzień został poświęcony na zwiedzanie i pielgrzymkę. Najpierw odwiedzono sanktuarium maryjne w Buchen, powierzone zakonnikom z prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), gdzie gwardianem i delegatem delegatury prowincjalnej w Niemczech jest fr. Adam SALOMON. Potem nastąpiła wizyta w klasztorze prowincji niemieckiej w Schönau, gdzie podjął nas gwardian fr. Leo BECK. Na końcu udaliśmy się do klasztoru w Würzburgu, będącego domem prowincjalnym, a także zwiedziliśmy samo miasto.
Oprócz konferencji i czasu poświęconego na modlitwę (Lectio divina), uczestnicy mieli też wspólne chwile braterskiego współdzielenia się.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF