Ostatnim etapem podróży ministra generalnego do Europy Północnej były odwiedziny współbraci z delegatury holenderskiej (8-11 lutego 2024 r.).

Założona jako autonomiczna prowincja w 1954 r. i przekształcona w delegaturę prowincji św. Elżbiety w Niemczech w 2015 r., holenderska obecność franciszkanów sięga czasów pierwszych uczniów św. Franciszka, którzy przybyli do ‘s-Hertogenbosch (1227-1228), a później do Maastricht (1234). Ze względu na reformację protestancką zakonnicy mogli powrócić do Holandii dopiero w 1853 r., tworząc jedną całość z Belgią do 1954 r.
Delegatura, składająca się obecnie z jedenastu członków (dwóch z nich pracuje w Belgii), z zadowoleniem przyjęła wizytę ministra generalnego, który miał możliwość odwiedzenia wszystkich braci.
W Voorhout, w południowej Holandii, mieszka trzech braci, w tym delegat prowincjalny fr. Thijs MOONS. Są ulokowani w kilku mieszkaniach wokół dawnego klasztoru braci Matki Bożej Siedmiu Boleści (Broedercongregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten), który obecnie jest także domem opieki. W obiekcie tym bracia mogą odprawiać Msze św., organizować różne spotkania i, w razie potrzeby, spożywać wspólne posiłki.
Niektóre klasztory zostały zamknięte lub są w trakcie zamykania, jak np. w Treebeek i Valkenswaard. Zmniejszająca się liczba zakonników zmusiła delegaturę do dokonania wyborów, które wcale nie są łatwe.
W klasztorze sióstr franciszkanek w Dongen, w prowincji Brabancja Północna, posługuje fr. Michiel VAN KOOTEN, który wraz z delegatem przygotował szczegóły wizyty ministra generalnego, co pozwoliło na poznanie niektórych osobliwości życia konsekrowanego w Kościele w Holandii. Ten sam cel przyświecał spotkaniu z sekretarzem generalnym konferencji holenderskich przełożonych wyższych Simonem EVERS.
W Treebeek i Mariarade, w prowincji Limburg, gdzie znajdowały się zamknięte obecnie klasztory, odprawiono modlitwy żałobne przy grobach braci. W pobliskiej miejscowości Neerbeek nastąpiło spotkanie z fr. Matthaeus VAN KAMPEN, zakonnikiem artystą, który wykonał statuę dla kolegium penitencjarzy w Watykanie z okazji 250. rocznicy ich posługi jako spowiedników w bazylice św. Piotra.
Najważniejszy punkt wizyty miał miejsce w sobotę 10 lutego w Dongen, kiedy to wszyscy współbracia z delegatury zebrali się na braterskim spotkaniu z ministrem generalnym. Przybył również minister prowincjalny z Niemiec fr. Andreas MURK. Mszę św. koncelebrowaną uświetnił śpiew chóru liturgicznego zaproszonego z tej okazji.
Podczas obiadu delegat prowincjalny podarował ministrowi generalnemu obraz namalowany techniką akwareli przez fr. Math VAN KAMPEN, przedstawiający otwarty namiot, w którym widać braci utrzymujących otwarte wejście, zgodnie z proroczym powiedzeniem Izajasza: „Rozszerz przestrzeń twego namiotu, rozciągnij płótna twego «mieszkania», nie krępuj się, wydłuż twe sznury, wbij mocno twe paliki!” (Iz 54, 2). Obraz nadziei, godne zakończenie wizyty, która dała wiele do myślenia na temat misji franciszkanów w tej części Europy.

Fr. Igor SALMIČ