W dniu 29 września 2022 r. odbyło się w klasztorze Ducha Świętego w Zagrzebiu spotkanie gwardianów poświęcone zaplanowaniu nowego roku duszpasterskiego w prowincji św. Hieronima w Chorwacji, a następnego dnia uczczono patrona jurysdykcji św. Hieronima.

Jak zwykle, na początku nowego roku duszpasterskiego odbywa się spotkanie gwardianów z definitorami prowincji, aby lepiej przygotować się do nowego roku duszpastersko-akademickiego oraz przedstawić plany i projekty do zrealizowania w nadchodzącym roku.
Na początku minister prowincjalny fr. Miljenko HONTIĆ zwrócił się do gwardianów z przemówieniem powitalnym, wyrażając smutek z powodu utraty pięciu współbraci, którzy powrócili do domu Ojca, ale także wielką radość, gdyż Pan obdarzył prowincję dziewięcioma nowymi postulantami. Podziękował wszystkim gwardianom za to, że na drugiej części kapituły prowincjalnej odpowiedzialnie przyjęli swoją posługę, „w której nie powinniśmy doszukiwać się i oczekiwać przemiany drugiego brata, ale każdy z nas w osobistej relacji z Bogiem winien codziennie formować się wespół z Chrystusem”.
Minister prowincjalny poruszył kilka kwestii dotyczących zarządzania finansami, nowych organów w kościele św. Antoniego z Padwy w Zagrzebiu, a także zapowiedział kapitułę nadzwyczajną, na której zostaną omówione nowe projekty i niewykorzystany potencjał klasztorów nadmorskich.
W dalszej części podjęto dyskusję na temat możliwości wykorzystania nowych źródeł energii, które mogłyby znacznie obniżyć koszty funkcjonowania klasztorów. Zapowiedziano także regionalne spotkania z braćmi w Adwencie i Wielkim Poście oraz ustalono ważniejsze daty niektórych wydarzeń w prowincji w latach 2022-2023.
Wszyscy gwardiani, kierując się duchem braterstwa, podzielili się życiem i pracą duszpasterską we wspólnotach. Program promocji powołań przedstawił kierownik ośrodka powołań fr. Stjepan BRČINA.
Zwieńczeniem całego spotkania była Msza św. w kościele św. Antoniego z Padwy w Zagrzebiu, sprawowana pod przewodnictwem wikariusza prowincji fr. Martin JAKOVIĆ i z udziałem wszystkich gwardianów i definitorów prowincjalnych. Podczas liturgii śpiewał chór parafialny „O. Tomislav Talan”.
W święto św. Hieronima, patrona prowincji chorwackiej, w klasztorze Ducha Świętego w Zagrzebiu odbył się specjalny program z okazji dnia prowincji. Na początku odmówiono modlitwę brewiarzową (godzinę czytań i jutrznię) z homilią ministra prowincjalnego. Następnie konferencję wygłosił fr. Željko KLARIĆ, przybliżając ważniejsze wątki adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. W dyskusję włączyli się bracia, którzy w swojej posłudze kapłańskiej spotykają się z niektórymi zagadnieniami dotyczącymi duszpasterstwa małżeństw i rodzin, podkreślając wagę znajomości dokumentu i nowych kierunków duszpasterskich.
W święto św. Hieronima w kościele św. Antoniego z Padwy w Zagrzebiu została odprawiona Msza św., której przewodniczył minister prowincjalny i którą koncelebrowali współbracia z prowincji.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji