W dniach 1-2 maja 2018 r. minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech fr. Bernhardin SEITHER i asystent generalny CEF fr. Miljenko HONTIĆ odwiedzili współbraci z delegatury prowincjalnej w Holandii (jest to delegatura należąca do prowincji niemieckiej).

Zakonnicy z delegatury zebrali się w domu sióstr franciszkanek w Dongen, gdzie dwóch z nich pełni funkcje kapelanów. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy bracia, z wyjątkiem dwóch, na czele z delegatem prowincjalnym fr. Thijs MOONS. Oficjalnie spotkanie rozpoczęło się jutrznią w dniu 2 maja.
Poruszono różne zagadnienia: sprawozdanie finansowe za 2017 r. i perspektywy na przyszłość, dalsze losy domu w Terbeek, zmiany w komisjach delegatury, wsparcie przy wydaniu książki o spotkaniu św. Franciszka z sułtanem, animacja Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i najbliższe pielgrzymki do Asyżu, itp.
Na koniec asystent generalny CEF mówił o najnowszych wydarzeniach w kurii generalnej, sytuacji w całym zakonie i najbliższej kapitule generalnej nadzwyczajnej. Z kolei minister prowincjalny poinformował o sytuacji w prowincji i o kustodii austriacko-szwajcarskiej.
Spotkanie zakończyło się uroczystą modlitwą franciszkańską w oratorium sióstr, po czym nastąpił obiad i chwile braterskiej wymiany myśli.
W dniu 3 maja 2018 r. asystent generalny CEF razem z ministrem prowincjalnym odwiedzili klasztor w Würzburgu, gdzie mogli stwierdzić, że prace renowacyjne znajdują się już w końcowej fazie.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF