Prowincja św. Hieronima w Chorwacji i chorwackie stowarzyszenie dziennikarzy katolickich zorganizowały w środę 26 kwietnia 2023 r. w Zagrzebiu wieczór poświęcony pamięci fr. Ivona ĆUK z okazji 100. rocznicy jego urodzin (11 lutego 1923 r.) i 40. rocznicy śmierci (1 stycznia 1983 r.).

Fr. Ivon ĆUK z prowincji chorwackiej był inicjatorem pierwszego chorwackiego biuletynu katolickiego pt. Posłaniec św. Antoniego, dzisiejszego Veritas. Był znakomitym kaznodzieją, mówcą i pisarzem przybliżającym tematykę życia duchowego.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w bazylice św. Antoniego z Padwy, której przewodniczył minister prowincjalny fr. Miljenko HONTIĆ. Obecni byli również minister prowincjalny fr. Milan KRIŠTO OFM, członek chorwackiego stowarzyszenia dziennikarzy katolickich ks. Anton ŠULJIĆ oraz współbracia z miejscowego klasztoru.
W homilii główny celebrans podkreślił: „W świetle słowa Bożego dzisiejszego wieczoru wspomnienie fr. Ivona ĆUK, jego życia i dzieła, jest dla nas okazją do tego, abyśmy dziś, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy, zadali sobie pytanie: Co on wnosi do naszego życia? W co wierzymy i czym żyjemy? Czym się karmimy? W jaki sposób możemy uwielbiać Pana w naszym życiu? Odpowiedzi na te pytania pokażą nam, na ile naprawdę oddaliśmy się do dyspozycji Boga, by przez nas mógł On szerzyć swoją miłość, pokój i dobroć na tym świecie i uczynić go choć trochę szlachetniejszym i lepszym, tak jak to robił fr. Ivon”.
Po liturgii program był kontynuowany w auli św. Franciszka z Asyżu w klasztorze, gdzie wygłoszono kilka świadectw.
Fr. Ljudevit MARAČIĆ, najbliższy współpracownik fr. Ivona i jego pierwszy następca w redakcji Veritas, podzielił się swoim wspomnieniem: „Fr. Ivon nie należał do jednej diecezji. On naprawdę należał do całego Kościoła w Chorwacji. I dla całego Kościoła był darem Boga. Był prawdziwie wszechstronnym dziennikarzem i wydawcą. Jako artysta słowa potrafił posługiwać się różnymi formami literackimi, i to zawsze z wielkim powodzeniem. Nie wahał się wypowiadać w reportażach, jego wywiady były bardzo dobrze przygotowane, jego stwierdzenia humorystyczne były naprawdę dowcipne, jego ekspresja poetycka była obecna także we fragmentach prozy. W analizie teologicznej nie miał żadnych trudności”.
Fr. Ivan BRADARIĆ, który również był redaktorem Veritas, ukazał bogate dziedzictwo pisarskie fr. Ivona, przypominając jego słowa wypowiedziane przy zakładaniu ówczesnego Posłańca św. Antoniego: „Z wielkim entuzjazmem rozpoczynamy to dzieło, które nosi imię Boga i naszego ukochanego św. Antoniego z Padwy. Z jakiego powodu? Aby naszą ofiarą przyczynić się do chwały Boga, do czci św. Antoniego, do zaspokojenia duchowych potrzeb naszych wiernych. Antoni podróżował po świecie, głosząc dzieła Pana. Niósł pokój, pociechę, życzliwość, sumienność i radość”.
Neno KUŽINA, wiceprezes chorwackiego stowarzyszenia dziennikarzy katolickich, wspominał swoje spotkania z fr. Ivonem. Powiedział: „Pamiętam początek 1973 r., kiedy fr. Ivon przybył do klasztoru. Podczas częstych osobistych spotkań chłonąłem każde jego słowo, otrzymywałem odpowiedzi na pytania i korzystałem z rad. Słuchając go, wzrastałem. Nauczył mnie: jeśli chcesz być dobrym dziennikarzem, twoim pierwszym zadaniem jest nie wierzyć we wszystko. Ale jak? A on na to: trzeba wszystko sprawdzić i zweryfikować. Fr. Ivon, podobnie jak kilku innych kapłanów, stał się naszym przyjacielem domu”.

Wieczór zakończył się poczęstunkiem w sali klasztornej.

Fr. Zlatko VLAHEK, sekretarz prowincji