W dniach 14-21 marca 2018 r. asystent generalny FALC fr. Carlos TROVARELLI złożył wizytę braterską w delegaturze na Kubie, misji otwartej przez byłą prowincję marchijską (Włochy), zaś obecnie należącą do niedawno powstałej włoskiej prowincji św. Franciszka z Asyżu.

Fr. Carlos spotkał się ze wszystkimi współbraćmi z dwóch wspólnot: klasztoru św. Piotra Apostoła, położonego w mieście Matanzas i stanowiącego pierwszą obecność zakonu na ziemi kubańskiej, i klasztoru św. Maksymiliana Kolbego w Hawanie, znajdującego się w zabytkowej części malowniczego miasta karaibskiego i będącego zarazem domem formacyjnym delegatury.
Obecność Braci Mniejszych Konwentualnych na Kubie – po 16 latach od początków w 2001 r. – nie jest wcale bez znaczenia, a raczej cieszy się wielkim uznaniem, głównie ze strony dwóch diecezji: Matanzas i Hawany. Dzieło ewangelizacyjne zakonników jest bowiem bardzo znaczące nie tylko w powierzonych im parafiach, ale także w innych kręgach Kościoła kubańskiego, jak formacja, kierownictwo duchowe, wspieranie życia konsekrowanego na wyspie i duszpasterstwo powołań.
W Hawanie zakonnicy prowadzą starodawny i obecnie odrestaurowany kościół św. Franciszka, a także popularną parafię św. Klary. W Matanzas, oprócz duszpasterstwa w miejskiej parafii św. Piotra Apostoła, obsługują trzy inne parafie wiejskie.
Od niedawna zakonnicy razem z kilkoma wolontariuszami (wśród nich jest siostra ze zgromadzenia franciszkanek misjonarek z Asyżu) rozpoczęli dzieło pomocy dla osób starszych.
Do delegatury, obok misjonarzy zakonnych z włoskiej prowincji św. Franciszka z Asyżu, należy już dwóch zakonników kubańskich po ślubach wieczystych. Poza tym zakonnicy prowadzą porozumienie o współpracy między kustodią w Wenezueli a delegaturą, zaś jeden z braci wenezuelskich wstąpił „ad tempus” do delegatury kubańskiej.

Fr. Carlos TROVARELLI, asystent generalny FALC