Parafia Wniebowzięcia NMP w Syracuse, w stanie Nowy Jork, gdzie od ponad 100 lat pracują bracia z prowincji Matki Bożej Anielskiej w USA, jest dobrze znana jako ośrodek pomocy ubogim.

Jest to szczególnie widoczne w zaspokajaniu potrzeb ludzi głodnych i w opiece nad chorymi. Cel działania braci, parafian i wolontariuszy tkwi w ewangelicznych słowach o służbie potrzebującym, którymi żył św. Franciszek z Asyżu.
Parafialny ośrodek dystrybucji żywności przez pięć dni w tygodniu dostarcza żywność potrzebującym osobom i rodzinom. Zazwyczaj ofiarowywane są paczki żywnościowe wystarczające na pięć dni. W kwietniu 2022 r. obsłużono 270 ludzi młodych, 474 dorosłych i 34 starszych.
Ośrodek pozyskuje żywność ze sklepów, które przekazują owoce i warzywa nie mogące być już sprzedane, od firm dystrybucji żywności (dużych organizacji charytatywnych, które zbierają żywność dla ubogich) oraz od prywatnych darczyńców. Sam ośrodek jest zależny także od wielkoduszności licznej grupy wolontariuszy, którzy zbierają, sortują, pakują i rozdają żywność.
Z tą inicjatywą związana jest stołówka dla ubogich, gdzie oferuje się porcję zupy i kanapki każdemu, kto jest głodny. Stołówka obsługuje osoby starsze, bezrobotnych, imigrantów i uchodźców, a także – niestety dość często – wielu przychodzących samotnie nastolatków. Nie są wymagane żadne dokumenty, aby otrzymać pomoc. W kwietniu rozdano 3827 kanapek i 2385 porcji zupy.
Te dwie inicjatywy są zarządzane i kierowane przez dr. Daniela RYAN.
Parafia służy również jako miejsce dla osób potrzebujących opieki medycznej. W tym samym ośrodku znajduje się klinika, gdzie – udzielający się jako wolontariusze – lekarze i personel pielęgniarski (wraz z asystującymi im – również wolontariuszami – studentami medycyny i pielęgniarstwa) mogą przeprowadzać badania kliniczne, udzielać pomocy medycznej, prowadzić zajęcia dotyczące konkretnych problemów zdrowotnych (np. cukrzycy) itp. Podczas pandemii wykonywano szczepienia. W tym czasie dodano istotną usługę: oferowano Narcan, lek, który może uratować życie tym, którzy przedawkowali substancje zawierające opium.
Ośrodek został założony w 2000 r. przez s. Dolores BUSH i s. James Peter RIDGEO z Fundacji Neumana sióstr franciszkanek. Pomagają one zwłaszcza osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego oraz imigrantom bez dokumentów.

Fr. Jude WINKLER