W dniu 22 marca 2024 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie odbyła się uroczystość poświęcenia figury Matki Bożej oraz pomnika powstańców styczniowych. Obrzędu dokonał bp Darius TRIJONIS, biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się m.in. przedstawiciele innych Kościołów, ambasador i konsul Rzeczypospolitej Polskiej, kanclerz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski, autor projektu figury i pomnika, przedstawiciele Polskiej Fundacji Narodowej, żołnierze wojsk NATO i obrony terytorialnej Litwy, harcerze oraz uczniowie gimnazjów.
Jak zaznaczył fr. Marek DETTLAFF, wikariusz wileńskiego klasztoru franciszkańskiego, „historia powstania styczniowego na Litwie, w Wilnie, jest ściśle związana z naszą świątynią”. Już pół roku przed wybuchem powstania, w 1862 r., na przykościelnym terenie gromadzili się wilnianie, aby zaprotestować przeciwko władzy carskiej. Protestowali, śpiewając pieśni religijne, patriotyczne. Zgromadzili się tutaj również przed samym wybuchem powstania, kiedy to została odprawiona Eucharystia w intencji podejmowanych działań, podczas której powstańcy złożyli na ręce braci franciszkanów przysięgę wierności Panu Bogu i Ojczyźnie.
Odsłonięty pomnik przedstawia cztery figury wykonane z brązu: przywódców powstania Zygmunta SIERAKOWSKIEGO, Konstantego KALINOWSKIEGO i Tytusa DALEWSKIEGO, odpowiedzialnego za powstanie w Wilnie, oraz błogosławiącego franciszkanina z krzyżem w ręku.
Pomnik powstał przy wsparciu finansowym Polskiej Fundacji Narodowej. Jego autorem jest rzeźbiarz Tomasz SOBISZ, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Autor podkreśla, że figury zostały wykonane „na podstawie zachowanych rycin i badań, które pozwoliły na odwzorowanie twarzy bohaterów”.
Pomnikowe postacie są skierowane w stronę figury Matki Bożej Niepokalanej, znajdującej się w przyporze kościoła i będącej kopią dawnej drewnianej figury, przy której została złożona przysięga powstańców.
Podczas uroczystości konsul Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie przeczytała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wraz z ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej wręczyła fr. Markowi DETTLAFFOWI Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Honorowy Krzyż 160. Rocznicy Powstania Styczniowego.
Na zakończenie uroczystości głos zabrał fr. Wojciech KULIG, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk), który podziękował wszystkim uczestnikom spotkania oraz swoim zakonnym współbraciom, w tym fr. Markowi, za zaangażowanie na rzecz krzewienia polskości.
Po uroczystościach uczestnicy spotkali się przy ognisku w klasztornym wirydarzu na posiłku i śpiewie patriotycznych pieśni.

Maja STUDZIŃSKA