W dniach 6-10 listopada 2023 r. w domu rekolekcyjnym „El Vergel” sióstr franciszkanek Maryi Niepokalanej od sługi Bożej m. Francisca de las Llagas, położonym na obrzeżach Tumbaco, niedaleko stolicy Quito, odbyło się doroczne zgromadzenie delegatury prowincjalnej w Ekwadorze.

Jest to strategiczne miejsce ze względu na swoją lokalizację geograficzną, co ułatwiło pracę nad oceną i planowaniem działalności delegatury, a także chwile odpoczynku.
W poniedziałek 6 listopada, po przybyciu braci z różnych wspólnot, zgromadzenie rozpoczęło się półdniową modlitwą, na którą złożyło się sprawowanie Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec i nieszpory. Zwieńczeniem całego dnia była kolacja i braterska rekreacja.
We wtorek 7 listopada sekretarz delegatury fr. Jesús CEBALLOS BENAVIDES odczytał, a bracia zatwierdzili sprawozdanie z poprzedniego zgromadzenia. Potem uczestnicy podzielili się różnymi działaniami duszpasterskimi z każdego ośrodka delegatury. Wśród omawianych tematów znalazły się: rozwój grup duszpasterskich i wspólnot parafialnych, pojawiające się problemy, wyzwania i kwestie ekonomiczne każdego klasztoru i parafii.
Kolejnym zagadnieniem, które zostało szeroko poruszone, była formacja. Wychowawcy postulantów i postnowicjuszy zrelacjonowali przebieg projektów formacyjnych, podkreślając trudności, ale także radości towarzyszące młodym współbraciom na formacji.
W środę 8 listopada dyskutowano o pracy misyjnej w przyszłości oraz jak ukierunkować wysiłki duchowe i duszpasterskie, aby przyczynić się do wzrostu królestwa Bożego i wspólnoty zakonnej w Ekwadorze, dla której bracia opracowali program działań na nadchodzący 2024 r.
Fr. Michał PAGA, delegat prowincjalny w Ekwadorze, opowiedział o posiedzeniu FALC (Federación América Latina Conventuales), które odbyło się w Paragwaju, oraz o braterskim spotkaniu franciszkanów w Rzymie pod hasłem W połowie drogi.
W czwartek 9 listopada zakonnicy przeznaczyli czas na załatwienie niektórych spraw osobistych i formalności cywilnych. Ponadto, z powodu natłoku zajęć duszpasterskich, kilku braci musiało powrócić do swoich klasztorów.
Oficjalnie zgromadzenie zakończyło się w piątek 10 listopada Mszą św., podczas której Jeann Anthony ALDAZ ABAD i Henry Renan VILLACIS REINOSO rozpoczęli pierwszy etap postulatu, zaś Carlos Iván VILLACIS CALERO i Roberto Carlos BOSQUEZ SAMANIEGO drugi etap.
Spotkanie delegatury ekwadorskiej było ważnym momentem braterskim, podczas którego podzielono się radościami i troskami pracy misyjnej.
Zakonnicy z delegatury ekwadorskiej pozdrawiają wszystkich współbraci w Zakonie: niech Pan wam błogosławi!

Fr. Damian PIETROWSKI