W ramach obchodów 800. rocznicy Reguły zatwierdzonej i 45. rocznicy obecności Zakonu w Wenezueli kustodia prowincjalna NMP z Coromoto zorganizowała w dniach 20-23 listopada 2023 r. rekolekcje we franciszkańskim domu formacyjnym św. Józefa z Kupertynu w Palmira.

Wzięło w nich udział 24 profesów solemnych z sześciu istniejących klasztorów w jurysdykcji oraz 5 profesów symplicznych z postnowicjatu św. Antoniego z Padwy w Mérida.
Nauki rekolekcyjne głosili: fr. Piotr STANISŁAWCZYK, sekretarz generalny ds. formacji, i fr. Dariusz MAZUREK, delegat generalny ds. animacji misyjnej. Kaznodzieje zachęcili braci do spojrzenia na swoje życie w świetle nauki Ewangelii, biorąc za wzór Najświętszą Maryję Pannę, wierną uczennicę i Matkę Zbawiciela.
Rekolekcje, zwołane przez kustosza prowincjalnego fr. Franklina DURÁN ZAMBRANO, zostały poprzedzone pierwszym spotkaniem ekonomów klasztornych, które odbyło się w dniach 16-19 listopada 2023 r. w tym samym miejscu pod przewodnictwem fr. Manuela E. NÚÑEZ GALLARDO, ekonoma i poborcy kustodialnego. Celem obrad było pogłębienie formacji braci, którym powierzono posługę ekonomii klasztornej.

Fr. Juan G. MARTÍNEZ CANELÓN, rzecznik prasowy kustodii