W dniach 17-20 lutego 2020 r. bracia profesi czasowi z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej uczestniczyli w dorocznych rekolekcjach, które odbyły się w ośrodku rekolekcyjnym braci mniejszych „Góra Alwernia” w stolicy kraju San Salvador.

Spotkaniem tym oficjalnie zainaugurowano również nowy rok formacyjny 2020. W tym roku postnowicjat powiększył się o dwóch neoprofesów: fr. Ronaldo Francisco CRUZ GONZÁLEZ i fr. Leoncio Obed PIC ASUNCIÓN, którzy – na zakończenie rocznego nowicjatu w Itagüí (Kolumbia) – złożyli śluby czasowe dnia 15 stycznia 2020 r. w Kostaryce.
W pierwszej części rekolekcji bracia rozważali warunki pójścia za Jezusem, a w drugiej części, poczynając od Testamentu św. Franciszka z Asyżu, zatrzymali się na czterech głównych punktach dziedzictwa zostawionego braciom mniejszym: miłosierdzie, braterstwo, Reguła i pokój.
Na zakończenie uczestnicy powierzyli Bogu swój osobisty program życia na 2020 r., napisany w ciszy i na modlitwie. Podziękowali też Bogu za wezwanie do pójścia za Nim każdego dnia i za rekolekcyjny czas łaski i miłosierdzia.
Szczególne podziękowanie należy się fr. Javier Ernesto GUERRA, gwardianowi i wychowawcy w klasztorze św. Antoniego z Padwy w San Salvador, oraz fr. Marcio Rolando MATUTE BERDE, przewodniczącemu komisji kustodialnej ds. formacji, za animację i prowadzenie rekolekcji.
Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, towarzyszy naszym współbraciom na drodze formacji, aby byli żywym i proroczym znakiem pośród ludów Ameryki Środkowej.

Fr. Andrés QUESADA SOTO