W dniach 17-25 czerwca 2024 r. fr. Juan Alonzo PAGOADA ACOSTA i fr. José Isael SARMIENTO SARMIENTO z kustodii Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej upamiętnili wraz z ludem Bożym diecezji Juticalpa (Olancho) w Hondurasie 49. rocznicę śmierci fr. Casimiro CYPHER, który wraz z 13 innymi osobami został zmasakrowany, a następnie wrzucony do studni w wiosce Lepaguare (Olancho), co miało miejsce 25 czerwca 1975 r.

Przez ostatnie trzy lata fr. Juan A. PAGOADA ACOSTA, wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej, przesłuchał świadków, którzy znali fr. Casimiro i zauważają u niego oznaki świętości i męczeństwa, a także cnotę pokory, prostoty, wstrzemięźliwości i radości misjonarza franciszkańskiego. Z drugiej strony istnieje nieprzerwana pamięć historyczna, owoce, którymi Kościół został ubogacony, ale też pojawia się nadzieja, pomnażająca znaki miłości i bliskości poprzez ofiarę życia naszego współbrata, upamiętnianego corocznie w Kościele w Hondurasie.
Podczas uroczystości rocznicowych szczególnie podkreślono cnoty fr. Casimiro, zwłaszcza cnotę pokory, którą wyróżniał się w swoim życiu misjonarskim. Ponadto zachęcono do poznania jego życia, posłannictwa i ducha, który pobudzał go do dzielenia się misją ewangelizacyjną z prześladowanym Kościołem. Na koniec poinformowano o postępach we wstępnym procesie beatyfikacyjnymi, prosząc o dalszą modlitwę i pomoc w poszukiwaniu kolejnych świadków jego przykładnego życia.
Fr. Juan Alonzo PAGOADA ACOSTA i fr. José Isael SARMIENTO SARMIENTO przybliżyli różnym wspólnotom parafialnym i wiernym ducha świętości i męczeństwa, którym cieszy się fr. Casimiro po 49 latach od ofiarowania swojego życia. W swoich wystąpieniach, także za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i mediów cyfrowych, uwydatnili pamięć historyczną i nadzieję dla Kościoła Hondurasu płynącą ze świadectwa kandydata na ołtarze.
Wstępny proces beatyfikacyjny nadal budzi zainteresowanie diecezji Juticalpa w poznawaniu franciszkańskiego ducha misyjnego i ofiary życia fr. Casimiro. Wzbudza również pragnienie promowania sławy jego świętości i jego cnót wśród młodzieży oraz różnych grup i ruchów kościelnych. Pojawia się zarazem coraz więcej osób, które chcą być wysłuchane, twierdząc, że go znały, a ich świadectwo może okazać się cenne dla pielgrzymującego Kościoła w Hondurasie.
Po raz kolejny widać, że jego sława świętości i męczeństwa rośnie z roku na rok i dlatego rozpoczęto przygotowania do diecezjalnych obchodów 50. rocznicy jego śmierci w 2025 r. Niech Pan obdarzy was swoim pokojem!

Fr. Juan Alonzo PAGOADA ACOSTA, wicepostulator sprawy beatyfikacyjnej