Dnia 14 listopada 2019 r. w Ellicott City (Maryland, USA) odbyła się doroczna konferencja o św. Franciszku, zorganizowana przez Conventual Franciscan Federation (CFF).

W tym roku koordynatorzy prac CFF, fr. Michael Joseph LASKY z prowincji Matki Bożej Anielskiej (OLA) i John Ronald HEINZ z prowincji św. Józefa z Kupertynu (SJC), zaplanowali sympozjum upamiętniające 800. rocznicę spotkania św. Franciszka z sułtanem Malik al-Kamilem. Było to zarazem nawiązanie do podobnego wydarzenia, które miało miejsce 31 października 2019 r. w Seraphicum w Rzymie.
Na sympozjum przemawiało siedmiu prelegentów, muzułmanów i chrześcijan. Mówcy skupili się na zagadnieniach zawartych w deklaracji papieża Franciszka z Abu Zabi o ludzkim braterstwie. Słuchacze, których było około 80, żywo zaangażowali się w dyskusję. Najwięcej zainteresowania wzbudził temat afroamerykańskiego ruchu „Black Islam” w Stanach Zjednoczonych.
Sympozjum, podobnie jak to zorganizowane wcześniej w rzymskim Seraphicum, zakończyło się wyrażeniem pragnienia, aby „wyobraźnia” doprowadziła do wytyczenia nowych dróg kultury dialogu na rzecz pokoju. Końcowa dyskusja skoncentrowała się także na roli sztuki współczesnej jako drogi współpracy i wzajemnego zrozumienia w dialogu międzyreligijnym.
Słowa sufickiego poety Dżalal ad-Din Muhammad Rumi, współczesnego św. Franciszkowi, posłużyły do lepszego zrozumienia spotkania w Damietcie:

Bądź jak słońce w swej łasce i miłosierdziu.
Bądź jak noc w zakrywaniu przewinień innych.
Bądź jak wartka woda w hojności.
Bądź jak śmierć dla gniewu i złości.
Bądź jak ziemia w pokorze.
Przedstawiaj się taki, jaki jesteś, bądź taki, jaki się przedstawiasz.

Fr. Michael Joseph LASKY i fr. Joseph BLAY