W dniach 9-11 kwietnia 2019 roku franciszkanie świętowali 30. rocznicę założenia Kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach.

Podczas trzydniowych obchodów z wdzięcznością wspominali wysiłki podejmowane przez prowincję-matkę i cały Zakon, podejmowane dla rozwoju misji franciszkańskiej w ich kraju.
Czterdzieści lat temu, 24 sierpnia 1979 r., pierwsi misjonarze przybyli tu z Prowincji Serafickiego Ojca Franciszka we Włoszech (Neapol), aby rozpocząć pracę misyjną Zakonu. Dziesięć lat później, 10 kwietnia 1989 r., ówczesny Minister generalny fr. Lanfranco SERRINI zatwierdził powstanie kustodii zakonnej na Filipin. Pierwszym kustoszem prowincjalnym, wspieranym wówczas przez misjonarzy z różnych jurysdykcji Zakonu, był (zmarły już) fr. Albert SAMMUT.
W dniu 9 kwietnia 2019 r., w pierwszym dniu obchodów rocznicowych, gospodarzem uroczystości był klasztor św. Maksymiliana w Parañaque City. Punktem kulminacyjnym była msza św. pod przewodnictwem kustosza prowincjalnego fr. Francisa MATEO. Homilię na temat działania łaski podczas jego cztero- i pół-letniej pracy misyjnej w kustodii wygłosił fr. Thomas CALLEJA z Malty. Po Mszy św. miała miejsce prezentacja krótkiej historii klasztoru. Uczestnicy uroczystości mogli też obejrzeć wystawę z pamiątkami po zmarłych zakonnikach. W godzinach popołudniowych fr. Antonio MAGHIRANG, wiceprzełożony krajowy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (OFS) wygłosił konferencję na temat współpracy kolegialnej Konferencji Krajowych Asystentów Duchowych Trzeciego Zakonu. W konferencji wzięło udział ponad dwustu gości.
10 kwietnia 2019 r. odbyły się uroczystości drugiego dnia, tym razem w klasztorze Niepokalanej w Novaliches. Rozpoczęła je Msza św. pod przewodnictwem fr. Angelo PALUMBO, gwardiana klasztoru św. Wawrzyńca Większego w Neapolu. Współbracia z prowincji neapolitańskiej od dziesięciu lat są ważnymi współpracownikami kustodii. W homilii podkreślił rolę Filipińczyków jako nosicieli światła Chrystusa w Azji. Wspomniał też z ogromną wdzięcznością o natchnieniu Ducha Świętego w swoim własnym życiu zakonnika i misjonarza w Afryce.
Na zakończenie Mszy św., złożono życzenia braciom obchodzącym 25-lecie profesji zakonnej.
Tego samego popołudnia minister prowincjalny prowincji neapolitańskiej fr. Cosimo ANTONINO przekazał kilka ważnych informacji na temat braci filipińskich pełniących obecnie posługę w jego prowincji. Następnie odbyło się otwarte forum, podczas którego bracia mogliby zadawać ministrowi prowincjalnemu pytania i uzyskać wyjaśnienia. Zaproszono również współpracowników świeckich, aby przedstawili niektóre działania podejmowane przez nich w Novaliches oraz ich plany na przyszłość.
Obchody trzeciego dnia miały miejsce 11 kwietnia 2019 r. w klasztorze św. Józefa w Tagaytay City. Mszy św. przewodniczył fr. Andrew DATOY. Minister prowincjalny fr. Cosimo ANTONINO wygłosił homilię na temat znaczenia poznania i przestrzegania słowa Bożego, które wyzwala człowieka i nadaje jego życiu ostateczne znaczenie. Zachęcał braci z Kustodii, aby byli prawdziwymi świadkami życia franciszkańskiego w świecie.
Po Mszy św. wszyscy zebrali się, aby uczestniczyć w poświęceniu grobu fr. Pietro D’ANDRIA. Był bratem zakonnym i jednym z pierwszych misjonarzy na Filipinach. Zdecydował się pozostać w Zakonie, pomimo podziału spowodowanego przez Franciszkanów Niepokalanej. Następnie poświęcono odnowiony budynek Centrum Duchowości pw. św. Józefa oraz przyległy budynek, w którym mieści się wspólny nowicjat FAMC. Renowacja była możliwa dzięki hojnemu wsparciu prowincji koreańskiej oraz braci z Filipin.
To trzydniowe spotkanie było dla Kustodii doskonałym momentem, aby ponownie odnowić swoje oddaniu się Pana poprzez proste, ale pełne łaski wspomnienie przeszłości. Kustodia wyraziła wdzięczność za swoją przeszłość, a jednocześnie patrzy w nadzieją w swoją przyszłość jako przyszła prowincja, prowincja, która będzie otwarta na przywództwo i błogosławioną Opatrzność miłosiernego Ojca.

Kustodialne Biuro Komunikacji
Zdjęcia: Aleksander Amora JUNI i fr. Lucas ANTAZO