1 listopada 1950 r. w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus papież Pius XII ogłosił dogmat o Wniebowzięciu NMP. Była to pierwsza nieomylna deklaracja ex cathedra, wydana po oficjalnym orzeczeniu Soboru Watykańskiego I w sprawie nieomylności papieskiej. Dziś uroczystość Wniebowzięcia Maryi jest obchodzona przez Kościół powszechny w dniu 15 sierpnia.

W święto Wniebowzięcia NMP 2023 r. współbracia z kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach sprawowali Mszę św. ku czci Najświętszej Maryi Panny w duchowej łączności z całym Kościołem. Przewodniczył jej kustosz prowincjalny fr. Emmanuel GIVA. Podczas liturgii ośmiu współbraci odnowiło profesję zakonną: fr. Matthias MONTERO, fr. Gregory SALVA, fr. Martin GABITO, fr. Isidore AYON-AYON, fr. Augustine ASILO, fr. Jude SANDIG, fr. Yosef AMEDO i fr. Giuseppe CASTROJAS.
W homilii kustosz prowincjalny stwierdził, że „droga wiodąca w górę to uklęknięcie”. Czerpiąc inspirację z tajemnicy wniebowzięcia podkreślił, że niebo jest osiągalne także dla nas, a klęczenie na modlitwie jest ważną częścią w dotarciu do wieczności, ponieważ klęcząc uniżamy się i stajemy się posłuszni woli Ojca.
Po odnowieniu ślubów zakonnicy prosili Boga, aby dzięki Jego łasce, pomocy Maryi Wniebowziętej i wsparciu współbraci mogli wiernie wypełnić to, co obiecali. Ufając w Boże miłosierdzie, mają nadzieję, że również oni po zakończeniu ziemskiego życia osiągną niebo.

Fr. Isidoro AYON-AYON
Fot. fr. Gerardo AQUINO