W dniach 23-27 stycznia 2023 r. w hotelu „Paradiso” w Catanzaro Lido kustodia prowincjalna świętych Daniela i towarzyszy męczenników we Włoszech (Kalabria) była gospodarzem 26. spotkania gwardianów z południowego regionu federacji FIMP.

W obradach udział wzięli: minister prowincjalny prowincji świętych Bernardyna i Anioła we Włoszech (Abruzzo) fr. Mauro DE FILIPPIS, sekretarz prowincji serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol) fr. Cyrille Diwa KPALAFIO, minister prowincjalny prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) fr. Daniele MAIORANO, minister prowincjalny prowincji świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia) i przewodniczący FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) fr. Gaspare LA BARBERA, kustosz kalabryjski fr. Giorgio TASSONE, asystent generalny FIMP fr. Giovanni VOLTAN oraz 34 gwardianów z wyżej wymienionych jurysdykcji.
W wybranym temacie organizatorzy nawiązali do 800. rocznicy zatwierdzenia Reguły: Ukształtować się według Ewangelii, aby stać się wspólnotą misyjną – tożsamość charyzmatyczna rodziny franciszkańskiej w świetle Reguły.
Dwóch prelegentów, fr. Felice AUTIERI OFMConv i fr. Pietro MARANESI OFMCap, przybliżyło braciom historyczne rozumienie oraz duchowy i egzystencjalny wymiar Reguły.
W 1223 r., dokładnie 800 lat temu, św. Franciszek z Asyżu przekazał swoim braciom zaaprobowaną przez papieża Honoriusza III Regułę zatwierdzoną, określającą nie tylko zasady i podstawy duchowe, na których opierał się Zakon, ale także stanowiącą przewodnik zapewniający dobre relacje między braćmi i z innymi ludźmi.
25 stycznia po południu, pod kierunkiem asystenta generalnego i przewodniczącego FIMP, podjęto kwestię połączenia prowincji w południowych Włoszech. Poinformowano o różnych rozwiązaniach przyjętych w prowincjach, dzieląc się swoimi wrażeniami z jeszcze długiej i trudnej do zrozumienia drogi, jaką należy przebyć. Zwrócono się, by nadchodzącą rzeczywistość przyjmować w autentycznym duchu proroczym i wprowadzać w życie osobiste i braterskie.
Na zakończenie obrad podano do wiadomości, że do kolejnego spotkania gwardianów dojdzie w styczniu 2024 r. w Apulii.

Fr. Giambattista BUONAMANO, sekretarz spotkania
Fr. Rocco PREDOTI