W dniu 4 stycznia 2020 r. bp Guido MARINI, mistrz papieskich ceremonii liturgicznych, przewodniczył uroczystej celebracji eucharystycznej z okazji święta św. Anieli z Foligno. W obchodach wzięło udział wielu wiernych, którzy całkowicie wypełnili oratorium Matki Bożej „del Gonfalone” przy sanktuarium św. Franciszka z Asyżu w Foligno, a liczni z nich pozostali na zewnątrz.

Na początku uroczystości bp Gualtiero SIGISMONDI, ordynariusz diecezji Foligno, powitał – także w imieniu ministra prowincjalnego prowincji włoskiej św. Franciszka z Asyżu (Włochy Środkowe) fr. Franco BUONAMANO – bp. Guido MARINI oraz ministra generalnego fr. Carlosa Alberto TROVARELLI, podkreślając w szczególny sposób więź z Ojcem Świętym, uobecnianą przez jednego z jego najbliższych współpracowników.
W homilii bp MARINI wskazał na „cenną obecność świętych w naszym życiu, gdyż prowadzą nas do Pana swoją modlitwą wstawienniczą, swoją wierną obecnością jako towarzysze naszej ziemskiej wędrówki, swoim przykładem życia wzywającym nas do kroczenia drogą świętości ku Panu”. Aniela – powiedział – ukazuje nam „tęsknotę za pięknem świętości, którą my w naszej słabości nie jesteśmy w stanie żyć, i zbawienny smutek, że nie jesteśmy świętymi, co pobudza nas do pokonywania dalszej drogi”. Kaznodzieja skupił się na sześciu aspektach życia św. Anieli. Pierwszy zawiera się w jej zdolności do odczytywania obecności Boga w wydarzeniach własnego życia; drugi w odkrywaniu, że relacja z Jezusem jest historią miłości; trzeci to pełnia życia, którą Aniela odnalazła w obecności Pana; czwarty to centralne miejsce, jakie zajmuje Ukrzyżowany i Eucharystia. Dwa ostatnie aspekty odnoszą się do relacji z Najświętszą Maryją Panną, „która swoją decydującą obecnością wprowadza Jezusa w nasze życie i prowadzi nas do Niego”, „widzi Pana w małym Dziecięciu, co jest niezbędne do tego, aby móc Go znaleźć w małych rzeczach, w zwykłej codzienności, w naszym życiu”. Biskup zakończył homilię porównując Anielę do gwiazdy, która całym pokoleniom wskazywała drogę do Dzieciątka z Betlejem, i życząc wszystkim, by byli „gwiazdami”, które swoim życiem prowadzą ludzi do Jezusa.
Pod koniec uroczystości zapowiedziano rychłe wznowienie prac restauracyjnych w kościele św. Franciszka, które, według oczekiwań, zostaną ukończone w ciągu kilku miesięcy.

Fabio Massimo MATTONI