W tym roku mija 90 lat od ukazania się pierwszego numeru czasopisma Il Missionario Francescano (Misjonarz Franciszkański), założonego w 1933 r. w Asyżu. Jego publikacja nigdy nie została przerwana, z wyjątkiem dwóch lat podczas II wojny światowej (1943-1945).

Czasopismo jest oficjalnym organem federacji FIMP (Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali) i zajmuje się wszystkimi misjami Zakonu. Od 1933 r. do dziś jest „misyjnym stróżem”, który towarzyszy braciom i dobroczyńcom w przeżywaniu franciszkańskiej duchowości misyjnej na drodze z Kościołem powszechnym.
Periodyk to nieskrępowany głos misyjnej formacji i informacji, który ukształtował wiele pokoleń zakonników, stając się idealnym narzędziem komunikacji i dialogu ad intra z naszymi misjonarzami obecnymi w 40 krajach świata oraz ad extra z wieloma dobroczyńcami wspierającymi działalność misyjną braci mniejszych konwentualnych.
Jest także narzędziem animacji misyjnej i zawsze znajduje się w naszych wspólnotach, czytelniach, archiwach, bibliotekach, parafiach oraz rektoratach franciszkańskich i pozafranciszkańskich.
Pismo, którego częstotliwość zmieniała się na przestrzeni lat: od miesięcznika po dwumiesięcznik, a teraz kwartalnik, jest zbiorem wiadomości, począwszy od tematów formacyjnych, przydatnych animatorom misyjnym, po informacje z życia centrum misyjnego z reportażami z całego szeregu misji, dossier na temat poszczególnych rzeczywistości ukazujących od strony historycznej plantatio Ordinis w różnych narodach. Ważną jego rolą jest też dialog z czytelnikami i dobroczyńcami, aby móc realizować wiele projektów wymagających konkretnej pomocy.
W ciągu 90 lat przewinęło się sporo redaktorów naczelnych. Pierwszym był fr. Domenico STELLA (1933-1938) i za jego czasów siedzibę redakcji przeniesiono z Asyżu do kurii generalnej w Rzymie, zaś redaktorem został wówczas fr. Giuseppe ABATE. Po wojnie redaktorami byli: fr. Giovanni BASTIANINI, fr. Angelo RICCI, fr. Gentile DE SANTI, fr. Salvatore ZAVARELLA OFM, fr. Nicola GIANDOMENICO, fr. Vittorio TRANI, fr. Giambattista BUONAMANO, a od 2013 r. fr. Paolo FIASCONARO. Trzeba dodać, że także biura redakcji wędrowały w różne miejsca: Asyż, Rzym – kuria generalna, Rzym – Dom Kolbego, Zagarolo, Rzym – klasztor świętych Piotra i Pawła. Dziś kwartalnik jest redagowany w klasztorze św. Doroty w Rzymie.
W 2014 r. kuria generalna, właściciel Il Missionario Francescano od 1933 r., przekazała własność na Franciszkańskie Centrum Misyjne non-profit.
Dziś w centrum misyjnym można przejrzeć 74 oprawione tomy, stanowiące bogatą dokumentację opowiadającą o historii misyjnej Zakonu.
Czasopismo kontynuuje swoją misję szerzenia orędzia misyjnego i franciszkańskiego. Mamy nadzieję, że duch misyjny, który powinien ożywiać każdą działalność duszpasterską we wszystkich dziedzinach ewangelizacji, jeszcze bardziej wzrośnie u współbraci.

Fr. Paolo FIASCONARO
dyrektor centrum misyjnego