W dniach od 17 do 22 lipca 2023 r. we franciszkańskiej oazie „Madonnina del Lago” w Pergusa (Enna) zorganizowano drugi Tydzień Biblijny, kolejny etap przygotowań do pielgrzymki, która w 2025 r. zaprowadzi uczestników do świętego miasta: Jerozolimy.

Kurs, zaproponowany przez Komisję Formacyjną Prowincji Świętych Agaty i Łucji we Włoszech (Sycylia), trwa trzy lata i zapewnia odpowiednie przygotowanie do pielgrzymki do Ziemi Świętej.
Tydzień prowadziła biblistka Rosanna VIRGILI, która skupiła uwagę uczestników na kwestiach biblijnych związanych z Jerozolimą, również z odpowiednimi odniesieniami do niektórych bieżących wydarzeń dotyczących tego świętego miasta.
Tydzień 2022 poświęcony był Jerozolimie w Starym Testamencie, studiowano szczególnie teksty prorockie; w tym roku, 2023, zatrzymano się na tym jak Jerozolima opowiedziana jest w Nowym Testamencie: w Ewangeliach dzieciństwa Ewangelisty Łukasza, we fragmentach Męki Pańskiej, w niektórych tekstach Ewangelisty Jana, we fragmentach Dziejów Apostolskich i w niektórych listach św. Pawła.
Dni były naznaczone wspólną modlitwą i radością dzielenia się Słowem w braterskiej wspólnocie, z niecierpliwością oczekującą na wspólną pielgrzymkę do Jerozolimy.
Bardzo dziękujemy prof. Rosannie i wszystkim, którzy uczestniczyli w Tygodniu Biblijnym. Spotkanie zaplanowane na przyszły rok odbędzie się w lipcu. Już się nie można doczekać.

Fra Rosario TERRANOVA Sekretarz Prowincjalny