„Fr. Casimir CYPHER odwiedzał naszą wspólnotę w El Carbón (San Esteban). Pamiętam, że grupa mężczyzn udała się na spotkanie z nim do sąsiedniej wspólnoty, niektórzy pieszo, a inni konno. Po przywitaniu fr. Casimir wsiadł na konia, a my towarzyszyliśmy mu w drodze do wspólnoty” (Fragment świadectwa z wioski El Carbón, San Esteban, Olancho w Hondurasie).

Bracia z kustodii prowincjalnej Maryi Matki Miłosierdzia w Ameryce Środkowej kontynuują zbieranie dokumentów i zeznań świadków dotyczących życia, misji i świadectwa fr. Casimira CYPHER we wspólnotach Gualaco i San Esteban, Olancho w Hondurasie, miejscach, gdzie nasz współbrat przebywał jako misjonarz i oddał swoje życie 25 czerwca 1975 r., służąc Kościołowi, który był prześladowany z powodu głoszenia Ewangelii.
Fr. Javier Ernesto GUERRA i wicepostulator fr. Juan Alonzo PAGOADA ACOSTA, członkowie kustodii środkowoamerykańskiej, odwiedzili w dniach 1-25 maja 2023 r. wspólnoty, gdzie fr. Casimir stał się wiernym świadkiem Ewangelii, aby zebrać i udokumentować świadectwa ludzi, którzy go znali.
Podczas tych dni mieli także okazję do nawiązania kontaktu z lokalnymi społecznościami, grupami i ruchami kościelnymi, mediami oraz do uczestnictwa w celebracjach liturgicznych. W trakcie spotkań informowali o postępach we wstępnym procesie beatyfikacyjnym na szczeblu diecezjalnym, o znaczeniu tej sprawy dla wiernych i dla dobra Kościoła pielgrzymującego w diecezji Juticalpa w Olancho.
Na podstawie świadectw ludzi widać, że fr. CYPHER wciąż cieszy się opinią świętości i męczeństwa w Kościele w Hondurasie. W ramach wzmocnienia procesu diecezjalnego wspólnoty zobowiązały się do modlitwy o jego przyśpieszenie, do rozpowszechniania wiedzy o życiu i misji kandydata na ołtarze, a także do dalszego poszukiwania świadków, zbierania dokumentów i innych oznak, że sława świętości i męczeństwa stale rośnie.
Dziękujemy spotkanym rodzinom za przyjęcie, gościnność i dyspozycyjność. Życie i świadectwo fr. Casimira CYPHER pozostają nie tylko w pamięci, ale także w sercach tych, którzy go znali i którzy dziś mają nadzieję, że Kościół doceni to wierne świadectwo i zaproponuje go jako wzór naśladowania Jezusa dla Kościoła w Hondurasie.

Fr. Juan Alonzo PAGOADA ACOSTA, wicepostulator