W dniach 26-30 września 2022 r. bracia z kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii zebrali się w klasztorze w Brukseli, aby przeżyć czas formacji i braterstwa.

Braterska atmosfera wywołana radością powakacyjnego spotkania została ubogacona pięknym dniem spędzonym w Brugii, gdzie miało miejsce zwiedzanie starodawnego beginażu i kościoła, w którym przechowywana jest „drogocenna krew Chrystusa”, relikwia pochodząca z czasów wypraw krzyżowych.
Temat spotkania rozwijał się wokół sposobu przeżywania kapituły klasztornej i napomnienia braterskiego. Miało też miejsce dzielenie się doświadczeniem życia klasztornego i tym wszystkim, co może pomóc lub obciążyć życie wspólne, zaś pomocne okazały się tutaj odnowione Konstytucje Zakonu. Kapituła klasztorna jest miejscem, w którym wspólnota braterska otrzymuje natchnienie Ducha Świętego i mierzy się z rozeznaniem braci. Sztuka napomnienia braterskiego znajduje tu swoją przestrzeń i sprawia, że życie wspólnotowe konfrontuje się z codziennością.
Korzystając ze spotkania, pracowano w komisjach nad blogiem powołaniowym, organizacją Światowych Dni Młodzieży i praktyką rozdawania „chleba ubogich”, związaną z tradycją „wtorków św. Antoniego z Padwy”.
Kustosz podzielił się swoimi przeżyciami i radościami, których doznał podczas rekolekcji głoszonych w Wagadugu w Burkina Faso, gdzie posługują nasi współbracia.
Na zakończenie zapowiedziano spotkanie przed Bożym Narodzeniem poświęcone braterskiej weryfikacji kustodialnej.

Fr. Jean-François Marie AUCLAIR