Po restrukturyzacji Franciscans International (FI) około osiem lat temu, rada administracyjna organizacji (IBD) spotykała się zazwyczaj w kwietniu w Genewie i w listopadzie w Nowym Jorku, aż do wybuchu pandemii COVID-19. Jednak już przed pandemią rada zbierała się online co dwa miesiące. Zaplanowane już wcześniej posiedzenie rady odbyło się po raz trzeci za pośrednictwem platformy zoom w dniach 13-15 maja 2021 r.

Przy tej okazji do rady zostało przyjętych dwóch nowych członków, rozpoczynających swoją pierwszą kadencję: Blair MATHESON z Trzeciego Zakonu, Stowarzyszenia Św. Franciszka (TSSF), oraz fr. Eduardo JAZO z Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka. Nasz współbrat fr. Joseph BLAY OFMConv został wybrany sekretarzem, a fr. James DONEGAN OFMCap wiceprzewodniczącym.
Rada podzieliła się swoimi uwagami na temat ostatecznej wersji nowego planu strategicznego. Ten dokument, oparty na poprzednim planie, jest wynikiem wspólnej pracy rady i pracowników organizacji. Zachęca się członków rodziny franciszkańskiej do rozpowszechniania planu, który zawiera istotny obraz Franciscans International.
Koordynatorka Sandra RATJEN krótko opowiedziała o swojej pracy, zaś fr. Benedict AYODI OFMCap, który od niedawna zajmuje się promocją organizacji, nakreślił swój plan działania. Franciscans International jest w dobrej kondycji finansowej, ale oczekuje hojniejszych datków od świata franciszkańskiego.

Fr. Joseph BLAY