Ostatnie spotkanie gwardianów prowincji św. Elżbiety w Niemczech oraz kustodii prowincjalnej św. Leopolda i Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii miało miejsce w listopadzie 2022 r. w klasztorze w Schwarzenbergu. Było to trzydniowe spotkanie i wówczas bracia uzgodnili, że w przyszłości będą odbywały się one bardziej regularnie w formie wideokonferencji.

Obecne spotkanie online zostało zorganizowane 27 marca 2023 r. Na zaproszenie niemieckiego ministra prowincjalnego fr. Andreasa MURK uczestniczyło w nim 13 współbraci. Minister prowincjalny przedstawił wytyczne prowincji dotyczące korzystania z nowych mediów, przyjęte przez definitorium w lutym 2023 r. Omówił zmiany wprowadzone do dyrektorium kapituły prowincjalnej/kustodialnej, które jest teraz dostępne także w tłumaczeniu na język niemiecki. Przekazał ponadto informacje o najbliższych wizytacjach kanonicznych w prowincji i w kustodii.
Podzielił się również informacjami otrzymanymi od niemieckiej konferencji przełożonych wyższych. Ochrona danych osobowych zabrania wspólnotom prowadzenia własnych stron na Facebooku (fanpage). Zaleca się ich dezaktywację, aby nie narażać się na skargi ze strony użytkowników.
W drugiej części spotkania gwardiani opowiedzieli o bieżących wydarzeniach w swoich wspólnotach.
Kolejne spotkanie gwardianów w trybie online zaplanowano na lipiec 2023 r.

Fr. Andreas MURK