Od 16 do 18 kwietnia 2018 r. w klasztorze w Schwarzenberg, będącym ośrodkiem duchowości prowincji św. Elżbiety w Niemczech, zebrało się 15 zakonników (w wieku pomiędzy 34 i 86 rokiem życia) na trzy dni formacyjne.

Fr. Bernhardin M. SEITHER, minister prowincjalny, poprosił fr. Leopold MADER, byłego mistrza postulantów i nowicjuszy przez około 30 lat, o przypomnienie współbraciom niektórych cech ludzkich z początku ich życia zakonnego. W swoich konferencjach fr. Leopold w szczególny sposób mówił o modlitwie św. Franciszka przed krucyfiksem św. Damiana i o „Pochwale stworzenia”.
Zakonnicy, wraz z podjęciem zagadnień formacyjnych, obchodzili również urodziny fr. Engelbert OTTE (86 lat), byłego ministra prowincjalnego.

Fr. Andreas MURK, sekretarz prowincji